Sponzorovaný odkaz

30 SILNIČNÍ VOZIDLA

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 30 0024 - Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  23165
ČSN 30 0024 - Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů
ČSN 30 0024ČSN 30 0024 Norma stanoví názvy a definice základních druhů silničních vozidel. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 150 hesel. U řady hesel jsou také nákr
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0026 - Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  06491
ČSN 30 0026 - Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů
ČSN 30 0026ČSN 30 0026 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice hlavních rozměrů silničních vozidel pro motorovou dopravu a dodává vysvětlivky k jejich přesnému určení. Norma česky defin
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0038 - Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice 
Katalogové číslo:  23171
ČSN 30 0038 - Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice
ČSN 30 0038ČSN 30 0038 Touto normou se zavádí norma ISO 4310 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma ISO nedoplňovala. Norma ISO definuje v třírozměrné referenční soust
Cena:  95,- Kč
ČSN 30 0506 - Dlouhodobá zkouška motorů silničních vozidel 
Katalogové číslo:  02457
ČSN 30 0506 - Dlouhodobá zkouška motorů silničních vozidel
ČSN 30 0506
Cena:  232,- Kč
ČSN 30 0556 - Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek 
Katalogové číslo:  23206
ČSN 30 0556 - Silniční vozidla. Rychlostní vlastnosti. Metody zkoušek
ČSN 30 0556
Cena:  171,- Kč
ČSN 30 0724 - Silniční motorová vozidla. Poloha sedících osob v osobním automobilu 
Katalogové číslo:  23209
ČSN 30 0724 - Silniční motorová vozidla. Poloha sedících osob v osobním automobilu
ČSN 30 0724ČSN 30 0724 Norma platí pro měření a posuzování geometrických podmínek sedění v osobních automobilech a jejich modifikací v maketách, funkčních vzorcích a prototypech nově vyvíjených
Cena:  171,- Kč
ČSN 30 1385 - Pera Woodruffova 
Katalogové číslo:  02472
ČSN 30 1385 - Pera Woodruffova
ČSN 30 1385
Cena:  34,- Kč
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  83861
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie 
Katalogové číslo:  64933
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie
ČSN EN 13447ČSN EN 13447 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13447:2001. Evropská norma EN 13447:2001 má status české technické normy. Norma uvádí definice, užívané v evropských normách
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12195-2 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 
Katalogové číslo:  65912
ČSN EN 12195-2 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken
ČSN EN 12195-2ČSN EN 12195-2 Tato část EN 12195: - specifikuje bezpečnostní požadavky na přivazovací popruhy, vyrobené ze syntetických vláken s plochými tkanými popruhy, pro vícenásobné použití
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 789-5 - Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky 
Katalogové číslo:  18714
ČSN ISO 789-5 - Zemědělské traktory. Zkušební metody. Část 5: Částečný výkon na vývodovém hřídeli - výkon přenášený nemechanicky
ČSN ISO 789-5ČSN ISO 789-5 Norma obsahuje ISO 789-5:1983, která má celkem 9 částí, a to: Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli; Část 2: Hydraulický výkon a zvedací síla; Část 3: Stopové a
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1501-1+A1 - Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním 
Katalogové číslo:  98867
ČSN EN 1501-1+A1 - Automobily pro odvoz odpadu - Všeobecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním
ČSN EN 1501-1+A1ČSN EN 1501-1+A1 Tato evropská norma platí pro automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním (AOO), jak je definováno ve 3.2. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 18541-3 - Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní 
Katalogové číslo:  97151
ČSN EN ISO 18541-3 - Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informaci o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní
ČSN EN ISO 18541-3ČSN EN ISO 18541-3 This part of ISO 18541 includes functional user interface requirements related to automotive repair and maintenance information (RMI) systems in order to standa
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11270 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  96218
ČSN ISO 11270 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 11270ČSN ISO 11270 Tato norma je součástí norem zaměřených na zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla prostřednictvím pokročilých vozidlových asistenčních systémů. Norma specifikuje mini
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16029 - Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  94689
ČSN EN 16029 - Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16029ČSN EN 6029 Tato norma řeší jednostopá dvoukolová motorová vozidla, která nejsou určena pro provoz na veřejných komunikacích. Tato vozidla jsou řízena dospělými i dětmi.
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 15075 - Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv 
Katalogové číslo:  81783
ČSN ISO 15075 - Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv
ČSN ISO 15075ČSN ISO 15075 Tato norma specifikuje obsah a formát zpráv používaných ve vozidlových navigačních systémech. Důraz je kladen ne zprávy, které se požadují pro generování nebo rozšiřování
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 16673 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle 
Katalogové číslo:  82119
ČSN ISO 16673 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle
ČSN ISO 16673ČSN ISO 16673 Tato mezinárodní norma poskytuje postup pro měření odpoutání zraku při použití vizuálních nebo vizuálně-manuálních zařízení dostupných řidiči během jízdy. Vztahuje se jak
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 722-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy 
Katalogové číslo:  72874
ČSN EN 722-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy
ČSN EN 722-1ČSN EN 722-1 Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky na instalování vytápěcích systémů na kapalná paliva (topný olej) v karavanech a mobilních domovech. Platí pro vytápěcí sys
Cena:  171,- Kč
ČSN 30 3502 ZMĚNA 1 - Silniční vozidla. Díly hydraulických brzd. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  19518
ČSN 30 3502 ZMĚNA 1 - Silniční vozidla. Díly hydraulických brzd. Technické předpisy
ČSN 30 3502 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
TNI ISO/PAS 17684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 
Katalogové číslo:  88698
TNI ISO/PAS 17684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1
TNI ISO/PAS 17684TNI ISO/PAS 17684 Tato veřejně dostupná specifikace (PAS) stanoví metodu, kterou lze použít pro definování sad navigačních zpráv v tabelární formě s následným převodem do odpovídaj
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8936 - Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  502504
ČSN EN ISO 8936 - Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 8936ČSN EN ISO 8936 This document specifies requirements, test methods and material performance characteristics for vehicle awnings. It applies to awnings intended to be pitched and st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 12617 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor 
Katalogové číslo:  502880
ČSN EN ISO 12617 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor
ČSN EN ISO 12617ČSN EN ISO 12617 This International Standard specifies liquefied natural gas (LNG) refuelling nozzles and receptacles constructed entirely of new and unused parts and materials for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1646-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 
Katalogové číslo:  504931
ČSN EN 1646-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
ČSN EN 1646-1ČSN EN 1646-1 This document specifies requirements intended to ensure the safety and health of persons when they use motor caravans for temporary or seasonal habitation. It also spec
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15008 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle 
Katalogové číslo:  503544
ČSN EN ISO 15008 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle
ČSN EN ISO 15008ČSN EN ISO 15008 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na kvalitu obrazu a čitelnost displejů zobrazujících řidiči vozidla dynamické vizuální informace v průběhu jízdy voz
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA
3000 Silniční vozidla, všeobecně3001 Symboly, značení3002 Vozidla pro dopravu osob3003 Vozidla nákladní pro zvláštní účely3004 Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy3005 Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti3006 Silniční dopravní telematika3007 Konstrukční směrnice a předpisy3008 Hrdla palivových nádrží3010 Zátky, pera apod.3013 Zátky, pera apod.3015 Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.3020 Motory, všeobecně3021 Písty, pístní čepy3022 Klikové a rozvodové ústrojí3023 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3026 Chlazení3031 Spojky3032 Klouby, hřídele apod.3033 Součásti ovládání a řízení3034 Brzdy kapalinové, vzduchové3035 Brzdy kapalinové, vzduchové3036 Spojení tahače a přívěsu3037 Ráfky, kola3038 Ventily duší a pneumatik3040 Elektrická výstroj, všeobecně3041 Zapalovací soustava3042 Spouštěče, dynama, elektromotorky3043 Světlomety a svítilny3044 Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice3045 Vysokonapěťové součástky3046 Stěrače, houkačky a přerušovače3047 Odrušovací součástky3050 Měřicí přístroje, všeobecně3051 Elektrické měřicí přístroje3052 Mechanické zvedáky a příslušenství3070 Traktory, všeobecně a součásti3072 Terénní vozidla3074 Rám a příslušenství přívěsů3076 Motocykly, součásti3090 Jízdní kola3094 Jízdní kola3095 Jízdní kola3097 Jízdní kola
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat