Sponzorovaný odkaz

3002 Vozidla pro dopravu osob

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie 
Katalogové číslo:  64933
ČSN EN 13447 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Terminologie
ČSN EN 13447ČSN EN 13447 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13447:2001. Evropská norma EN 13447:2001 má status české technické normy. Norma uvádí definice, užívané v evropských normách
Cena:  232,- Kč
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  83861
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 30 0250 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 12617 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor 
Katalogové číslo:  502880
ČSN EN ISO 12617 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor
ČSN EN ISO 12617ČSN EN ISO 12617 This International Standard specifies liquefied natural gas (LNG) refuelling nozzles and receptacles constructed entirely of new and unused parts and materials for
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1986-2 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem 
Katalogové číslo:  65568
ČSN EN 1986-2 - Elektricky poháněná silniční vozidla - Měření energetických vlastností - Část 2: Hybridní elektrická vozidla s tepelným motorem
ČSN EN 1986-2ČSN EN 1986-2 Norma se zaměřuje na definici dosahu výhradně elektrického pohonného režimu a na měření spotřeby hybridních elektrických silničních vozidel s tepelným motorem kategorií
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16380 - Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva 
Katalogové číslo:  505926
ČSN EN ISO 16380 - Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva
ČSN EN ISO 16380ČSN EN ISO 16380 This International Standard applies to compressed blended fuels vehicle nozzles and receptacles hereinafter referred to as devices, constructed entirely of new, unu
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16230-1+A1 - Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry 
Katalogové číslo:  97156
ČSN EN 16230-1+A1 - Motokáry pro volný čas - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro motokáry
ČSN EN 16230-1+A1ČSN EN 16230-1+A1 (30 0204) This European Standard is applicable for karts, according to 3.1, that are not intended to be used on public roads. This European Standard applies
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0250 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  53327
ČSN 30 0250 - Trolejbusy - Technické požadavky a zkoušky
ČSN 30 0250ČSN 30 0250 Tato norma stanoví technické požadavky a zkoušky pro hnací drážní vozidla (dále jen "vozidla"), určená pro hromadnou dopravu osob na trolejbusových dráhách se jmenovitým tr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16230-2 - Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry 
Katalogové číslo:  501808
ČSN EN 16230-2 - Motokáry pro volný čas - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení pro motokáry
ČSN EN 16230-2ČSN EN 16230-2 This European Standard is applicable for karting facilities, as defined in 3.1 below, relating to karts that are not intended to be used on public roads. This Euro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14469 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu 
Katalogové číslo:  504059
ČSN EN ISO 14469 - Silniční vozidla - Konektor pro doplňování stlačeného zemního plynu
ČSN EN ISO 14469ČSN EN ISO 14469 This document specifies CNG refuelling nozzles and receptacles constructed entirely of new and unused parts and materials, for road vehicles powered by compressed n
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA
3000 Silniční vozidla, všeobecně3001 Symboly, značení3002 Vozidla pro dopravu osob3003 Vozidla nákladní pro zvláštní účely3004 Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy3005 Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti3006 Silniční dopravní telematika3007 Konstrukční směrnice a předpisy3008 Hrdla palivových nádrží3010 Zátky, pera apod.3013 Zátky, pera apod.3015 Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.3020 Motory, všeobecně3021 Písty, pístní čepy3022 Klikové a rozvodové ústrojí3023 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3026 Chlazení3031 Spojky3032 Klouby, hřídele apod.3033 Součásti ovládání a řízení3034 Brzdy kapalinové, vzduchové3035 Brzdy kapalinové, vzduchové3036 Spojení tahače a přívěsu3037 Ráfky, kola3038 Ventily duší a pneumatik3040 Elektrická výstroj, všeobecně3041 Zapalovací soustava3042 Spouštěče, dynama, elektromotorky3043 Světlomety a svítilny3044 Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice3045 Vysokonapěťové součástky3046 Stěrače, houkačky a přerušovače3047 Odrušovací součástky3050 Měřicí přístroje, všeobecně3051 Elektrické měřicí přístroje3052 Mechanické zvedáky a příslušenství3070 Traktory, všeobecně a součásti3072 Terénní vozidla3074 Rám a příslušenství přívěsů3076 Motocykly, součásti3090 Jízdní kola3094 Jízdní kola3095 Jízdní kola3097 Jízdní kola
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat