Sponzorovaný odkaz

3006 Silniční dopravní telematika

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 11270 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  96218
ČSN ISO 11270 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 11270ČSN ISO 11270 Tato norma je součástí norem zaměřených na zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla prostřednictvím pokročilých vozidlových asistenčních systémů. Norma specifikuje mini
Cena:  358,- Kč
TNI ISO/PAS 17684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1 
Katalogové číslo:  88698
TNI ISO/PAS 17684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1
TNI ISO/PAS 17684TNI ISO/PAS 17684 Tato veřejně dostupná specifikace (PAS) stanoví metodu, kterou lze použít pro definování sad navigačních zpráv v tabelární formě s následným převodem do odpovídaj
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15075 - Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv 
Katalogové číslo:  81783
ČSN ISO 15075 - Inteligentní dopravní systémy - Navigační systém ve vozidle - Požadavky nastavení komunikačních zpráv
ČSN ISO 15075ČSN ISO 15075 Tato norma specifikuje obsah a formát zpráv používaných ve vozidlových navigačních systémech. Důraz je kladen ne zprávy, které se požadují pro generování nebo rozšiřování
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 16673 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle 
Katalogové číslo:  82119
ČSN ISO 16673 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Metody okluze k ověření odpoutání zraku při sledování informací poskytovaných systémy ve vozidle
ČSN ISO 16673ČSN ISO 16673 Tato mezinárodní norma poskytuje postup pro měření odpoutání zraku při použití vizuálních nebo vizuálně-manuálních zařízení dostupných řidiči během jízdy. Vztahuje se jak
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 15008 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle 
Katalogové číslo:  503544
ČSN EN ISO 15008 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle
ČSN EN ISO 15008ČSN EN ISO 15008 Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na kvalitu obrazu a čitelnost displejů zobrazujících řidiči vozidla dynamické vizuální informace v průběhu jízdy voz
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 20035 - Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  508024
ČSN ISO 20035 - Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 20035ČSN ISO 20035 Kooperativní adaptivní tempomat (CACC) je rozšířením stávajícího řízení s adaptivním tempomatem s použitím bezdrátové komunikace s vpředu jedoucím vozidlem (V2V) a/nebo s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 15006 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle 
Katalogové číslo:  90312
ČSN EN ISO 15006 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy hodnocení shody pro prezentaci zvukových informací ve vozidle
ČSN EN ISO 15006ČSN EN ISO 15006 Tato norma stanovuje ergonomické specifikace pro poskytování zvukových informací dopravními informačními a kontrolními systémy (TICS) ve formě mluveného slova nebo
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 20900 - Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  509458
ČSN ISO 20900 - Inteligentní dopravní systémy - Částečně automatizované parkovací systémy (PAPS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 20900ČSN ISO 20900 Tato norma zavádí požadavky na základní funkce konfigurace systému vozidla, které řidič může očekávat a výrobce vozidla potřebuje zohlednit. Konfigurace systému řeší dva
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15005 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody 
Katalogové číslo:  503545
ČSN EN ISO 15005 - Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody
ČSN EN ISO 15005ČSN EN ISO 15005 Tato evropská norma stanoví ergonomické zásady dopravních informačních a řídicích systémů (TICS), které mají být respektovány při tvorbě a formování dialogů probíha
Cena:  358,- Kč
ČSN P ISO/TS 15624 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky 
Katalogové číslo:  81781
ČSN P ISO/TS 15624 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před dopravní překážkou (TIWS) - Systémové požadavky
ČSN P ISO/TS 15624ČSN P ISO/TS 15624 Tato technická specifikace specifikuje systémové požadavky na informační systémy o překážkách v dopravě (Traffic Impediment Warning Systems - TIWS). Účelem výst
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 17386 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  87528
ČSN ISO 17386 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Pomoc při manévrování při nízkých rychlostech (MALSO) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 17386ČSN ISO 17386 Tato norma je určena pro lehká vozidla, například osobní automobily, pick-up vozidla, dodávky a jiná sportovní vozidla (ne motocykly) vybavená systémy MALSO. Norma specif
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 22178 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  94477
ČSN ISO 22178 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Jízdní systémy následování nízkou rychlostí - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 22178ČSN ISO 22178 Tato norma poskytuje základní strategii řízení, minimální požadavky na funkcionalitu, základní prvky rozhraní řidiče, minimální požadavky na diagnostiku a odezvu při poru
Cena:  358,- Kč
ČSN P ISO/TS 17931 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů 
Katalogové číslo:  94987
ČSN P ISO/TS 17931 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Rozšíření specifikací mapové databáze pro lokální dynamickou mapu pro aplikace kooperativních ITS systémů
ČSN P ISO/TS 17931ČSN P ISO/TS 17931 Funkční požadavky a datový model pro vozidlovou navigaci jsou již definovány v technické specifikaci ISO/TS 20452. Nicméně mapově vztažené funkční požadavky, da
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 16787 - Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  505043
ČSN ISO 16787 - Inteligentní dopravní systémy - Systémy asistovaného parkování (APS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 16787ČSN ISO 16787 Tato mezinárodní norma je určena pro lehká nákladní vozidla, například osobní vozidla, pickupy, lehká dodávková vozidla a sportovní vozidla (mimo motocyklů), jež jsou vyb
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 20545 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem 
Katalogové číslo:  504424
TNI ISO/TR 20545 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem
TNI ISO/TR 20545TNI ISO/TR 20545 Tento dokument uvádí identifikované potenciální oblasti a témata normalizace pro automatizované řídicí systémy vozidel. Automatizované řídicí systémy jsou zde defin
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 26684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  99249
ČSN ISO 26684 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Kooperativní křižovatkové signální informace a varovné systémy přestupku (CIWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 26684ČSN ISO 26684 Tato norma je součástí norem zaměřených na dopravní systémy zvyšující aktivní bezpečnost, jež jsou integrovány v rámci dopravní infrastruktury. Norma řeší možnosti detekc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 11067 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  99503
ČSN ISO 11067 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Varovné systémy před nepřiměřenou rychlostí vozidla při vjezdu do zatáčky (CSWS) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 11067ČSN ISO 11067 Hlavní funkcí systému CSWS je varovat řidiče před nebezpečím způsobeným nepřiměřenou rychlostí vozidla před blížící se zatáčkou. Systém vypočítá aktuální polohu vozidla s
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 15622 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  507266
ČSN ISO 15622 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Systémy adaptivního tempomatu (ACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 15622ČSN ISO 15622 Tato norma obsahuje funkční požadavky a zkušební postupy pro systémy adaptivního tempomatu (ACC); popisuje základní strategii řízení, minimální požadavky na funkcionalitu
Cena:  446,- Kč
TNI ISO/TR 16352 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy 
Katalogové číslo:  82118
TNI ISO/TR 16352 - Silniční vozidla - Ergonomická hlediska sledování informací poskytovaných inteligentními dopravními systémy ve vozidle - Varovné systémy
TNI ISO/TR 16352TNI ISO/TR 16352 Tato technická normalizační informace poskytuje přehled literatury o rozhraní člověk - stroj pro varovné systémy ve vozidlech, včetně studií ISO/TC 22/SC 13/WG 8 a
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 22840 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech 
Katalogové číslo:  87179
ČSN ISO 22840 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech
ČSN ISO 22840ČSN ISO 22840 Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech (ERBA) jsou detekční nástroje s bezkontaktními senzory, které asistují řidiči při couvání. Tyto sy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 15007-1 - Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry 
Katalogové číslo:  97444
ČSN EN ISO 15007-1 - Silniční vozidla - Měření zrakových aktivit ve vztahu k dopravním informačním a řídicím systémům - Část 1: Definice a parametry
ČSN EN ISO 15007-1ČSN EN ISO 15007-1 This part of ISO 15007 defines key terms and parameters applied in the analysis of driver visual behaviour focused on glance and glance-related measures. These
Cena:  347,- Kč
TNI ISO/TR 17384 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát 
Katalogové číslo:  88697
TNI ISO/TR 17384 - Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát
TNI ISO/TR 17384TNI ISO/TR 17384 Interaktivní CDRG systémy (centrálně řízené navádění po trase) poskytují řidiči doporučení k dosažení cíle trasy. Doporučená trasa je zaslána jako objekt trasy, kte
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 17361 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  504206
ČSN ISO 17361 - Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN ISO 17361ČSN ISO 17361 Tato norma stanoví definici systému, klasifikaci, funkce, rozhraní člověk-stroj (HMI) a zkušební metody pro varovné systémy před neúmyslným výjezdem z jízdního pruhu (LDW
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA
3000 Silniční vozidla, všeobecně3001 Symboly, značení3002 Vozidla pro dopravu osob3003 Vozidla nákladní pro zvláštní účely3004 Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy3005 Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti3006 Silniční dopravní telematika3007 Konstrukční směrnice a předpisy3008 Hrdla palivových nádrží3010 Zátky, pera apod.3013 Zátky, pera apod.3015 Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.3020 Motory, všeobecně3021 Písty, pístní čepy3022 Klikové a rozvodové ústrojí3023 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3026 Chlazení3031 Spojky3032 Klouby, hřídele apod.3033 Součásti ovládání a řízení3034 Brzdy kapalinové, vzduchové3035 Brzdy kapalinové, vzduchové3036 Spojení tahače a přívěsu3037 Ráfky, kola3038 Ventily duší a pneumatik3040 Elektrická výstroj, všeobecně3041 Zapalovací soustava3042 Spouštěče, dynama, elektromotorky3043 Světlomety a svítilny3044 Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice3045 Vysokonapěťové součástky3046 Stěrače, houkačky a přerušovače3047 Odrušovací součástky3050 Měřicí přístroje, všeobecně3051 Elektrické měřicí přístroje3052 Mechanické zvedáky a příslušenství3070 Traktory, všeobecně a součásti3072 Terénní vozidla3074 Rám a příslušenství přívěsů3076 Motocykly, součásti3090 Jízdní kola3094 Jízdní kola3095 Jízdní kola3097 Jízdní kola
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat