Sponzorovaný odkaz

3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 22241-3 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování 
Katalogové číslo:  507786
ČSN ISO 22241-3 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování
ČSN ISO 22241-3ČSN ISO 22241-3 Tento dokument popisuje doporučení a požadavky na nejlepší praxi pro manipulaci, dopravu a skladování činidla AUS 32. Tato doporučení a požadavky jsou nezbytné pro za
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 22241-5 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily 
Katalogové číslo:  510620
ČSN ISO 22241-5 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 5: Plnicí rozhraní pro osobní automobily
ČSN ISO 22241-5ČSN ISO 22241-5 Tento dokument platí pro silniční vozidla se vznětovými motory užívajícími technologii selektivní katalytické redukce (SCR). Je primárně určena pro osobní automobily
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7774 - Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  28727
ČSN ISO 7774 - Silniční vozidla. Jednoduché čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry
ČSN ISO 7774ČSN ISO 7774 Tato mezinárodní norma stanoví montážní a připojovací rozměry jednoduchých čističů paliva s vodorovnou přírubou a osovým upevňovacím šroubem pro vznětové (diesel) motory.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 22241-2 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  507785
ČSN ISO 22241-2 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody
ČSN ISO 22241-2ČSN ISO 22241-2 Tento dokument specifikuje zkušební metody potřebné pro stanovení kvalitativních znaků a chemických vlastností činidla pro snížení NOx, vodného roztoku močoviny (AUS
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 22241-4 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní 
Katalogové číslo:  510621
ČSN ISO 22241-4 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 4: Plnicí rozhraní
ČSN ISO 22241-4ČSN ISO 22241-4 Tento dokument specifikuje plnicí rozhraní pro činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32), v souladu s ISO 22241-1, které je potřebné pro provozování kon
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7576 - Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry 
Katalogové číslo:  28821
ČSN ISO 7576 - Silniční vozidla. Dvojité čističe paliva pro vznětové motory. Montážní a připojovací rozměry
ČSN ISO 7576ČSN ISO 7576 Tato mezinárodní norma stanoví montážní a připojovací rozměry dvojitých čističů paliva pro vznětové (diesel) motory silničních vozidel.
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 22241-1 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu 
Katalogové číslo:  507989
ČSN ISO 22241-1 - Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu
ČSN ISO 22241-1ČSN ISO 22241-1 Tento dokument specifikuje kvalitativní charakteristiky činidla pro snížení NOx, vodného roztoku močoviny (AUS 32), která je nutná pro provoz konvertorů se selektivní
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA
3000 Silniční vozidla, všeobecně3001 Symboly, značení3002 Vozidla pro dopravu osob3003 Vozidla nákladní pro zvláštní účely3004 Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy3005 Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti3006 Silniční dopravní telematika3007 Konstrukční směrnice a předpisy3008 Hrdla palivových nádrží3010 Zátky, pera apod.3013 Zátky, pera apod.3015 Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.3020 Motory, všeobecně3021 Písty, pístní čepy3022 Klikové a rozvodové ústrojí3023 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3026 Chlazení3031 Spojky3032 Klouby, hřídele apod.3033 Součásti ovládání a řízení3034 Brzdy kapalinové, vzduchové3035 Brzdy kapalinové, vzduchové3036 Spojení tahače a přívěsu3037 Ráfky, kola3038 Ventily duší a pneumatik3040 Elektrická výstroj, všeobecně3041 Zapalovací soustava3042 Spouštěče, dynama, elektromotorky3043 Světlomety a svítilny3044 Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice3045 Vysokonapěťové součástky3046 Stěrače, houkačky a přerušovače3047 Odrušovací součástky3050 Měřicí přístroje, všeobecně3051 Elektrické měřicí přístroje3052 Mechanické zvedáky a příslušenství3070 Traktory, všeobecně a součásti3072 Terénní vozidla3074 Rám a příslušenství přívěsů3076 Motocykly, součásti3090 Jízdní kola3094 Jízdní kola3095 Jízdní kola3097 Jízdní kola
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat