Sponzorovaný odkaz

3000 Silniční vozidla, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12195-2 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken 
Katalogové číslo:  65912
ČSN EN 12195-2 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken
ČSN EN 12195-2ČSN EN 12195-2 Tato část EN 12195: - specifikuje bezpečnostní požadavky na přivazovací popruhy, vyrobené ze syntetických vláken s plochými tkanými popruhy, pro vícenásobné použití
Cena:  347,- Kč
ČSN 30 0024 - Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  23165
ČSN 30 0024 - Základní automobilové názvosloví. Druhy silničních vozidel. Definice základních pojmů
ČSN 30 0024ČSN 30 0024 Norma stanoví názvy a definice základních druhů silničních vozidel. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky je definováno cca 150 hesel. U řady hesel jsou také nákr
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0026 - Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  06491
ČSN 30 0026 - Základní automobilové názvosloví. Rozměry vozidel. Definice základních pojmů
ČSN 30 0026ČSN 30 0026 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice hlavních rozměrů silničních vozidel pro motorovou dopravu a dodává vysvětlivky k jejich přesnému určení. Norma česky defin
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0038 - Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice 
Katalogové číslo:  23171
ČSN 30 0038 - Základní automobilové názvosloví. Třírozměrná referenční soustava. Definice
ČSN 30 0038ČSN 30 0038 Touto normou se zavádí norma ISO 4310 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma ISO nedoplňovala. Norma ISO definuje v třírozměrné referenční soust
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 722-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy 
Katalogové číslo:  72874
ČSN EN 722-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy
ČSN EN 722-1ČSN EN 722-1 Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky na instalování vytápěcích systémů na kapalná paliva (topný olej) v karavanech a mobilních domovech. Platí pro vytápěcí sys
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8936 - Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení 
Katalogové číslo:  502504
ČSN EN ISO 8936 - Stanové přístřešky pro obytná vozidla pro volný čas - Požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 8936ČSN EN ISO 8936 This document specifies requirements, test methods and material performance characteristics for vehicle awnings. It applies to awnings intended to be pitched and st
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1646-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 
Katalogové číslo:  504931
ČSN EN 1646-1 - Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
ČSN EN 1646-1ČSN EN 1646-1 This document specifies requirements intended to ensure the safety and health of persons when they use motor caravans for temporary or seasonal habitation. It also spec
Cena:  446,- Kč
ČSN 30 0027 - Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  02454
ČSN 30 0027 - Základní automobilové názvosloví. Motory vozidel. Definice základních pojmů
ČSN 30 0027ČSN 30 0027 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice (v některých případech jen odkazem na jiné normy) jednotlivých druhů motorů s vnitřním spalováním a vratným pohybem pístu,
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 16661 - Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky 
Katalogové číslo:  98388
ČSN EN 16661 - Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky
ČSN EN 16661ČSN EN 16661 This European Standard applies to the tyre pressure gauges (TPG) which operate using pressure equipment (devices used in fixed or mobile installations) to inflate the tyres
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18246 - Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie 
Katalogové číslo:  502640
ČSN EN ISO 18246 - Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie
ČSN EN ISO 18246ČSN EN ISO 18246 This International Standard specifies safety requirements for conductive connection to an external electric power supply of electrically propelled mopeds and moto
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1647 - Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti 
Katalogové číslo:  506876
ČSN EN 1647 - Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti
ČSN EN 1647ČSN EN 1647 This European Standard specifies requirements intended to ensure safety and health of persons using caravan holiday homes as defined in EN 13878, as temporary or seasonal acc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 16924 - Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel 
Katalogové číslo:  507063
ČSN EN ISO 16924 - Plnicí stanice na zemní plyn - LNG stanice pro plnění vozidel
ČSN EN ISO 16924ČSN EN ISO 16924 Tento dokument specifikuje konstrukci, stavbu, provoz, údržbu a kontrolu stanic pro plnění vozidel zkapalněným zemním plynem (LNG), včetně bezpečnostních zařízení a
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 17186 - Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily 
Katalogové číslo:  507568
ČSN EN 17186 - Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily
ČSN EN 17186ČSN EN 17186 This document lays down harmonized identifiers for power supply for electric road vehicles. The requirements in this standard are to complement the informational needs of u
Cena:  347,- Kč
ČSN 30 0029 - Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví 
Katalogové číslo:  23166
ČSN 30 0029 - Základní automobilové názvosloví. Údaje o vozidle. Názvosloví
ČSN 30 0029ČSN 30 0029 Norma stanoví názvy různých základních pojmů z oboru silničních vozidel a podává vysvětlivky k jejich přesnému určení. Vedle českého a slovenského názvu jsou pro informaci
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 12195-4 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana 
Katalogové číslo:  71611
ČSN EN 12195-4 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana
ČSN EN 12195-4ČSN EN 12195-4 Tato část 4 EN 12195: - specifikuje bezpečnostní požadavky na přivazovací ocelová drátěná lana a plochá přivazovací ocelová drátěná lana pro bezpečnou povrchovou dopr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13423 - Provozování vozidel na stlačený zemní plyn 
Katalogové číslo:  61154
ČSN EN 13423 - Provozování vozidel na stlačený zemní plyn
ČSN EN 13423
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16923 - Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel 
Katalogové číslo:  507062
ČSN EN ISO 16923 - Plnicí stanice na zemní plyn - CNG stanice pro plnění vozidel
ČSN EN ISO 16923ČSN EN ISO 16923 Tento dokument specifikuje požadavky na navrhování, konstrukci, provoz, kontrolu a údržbu stanic pro plnění vozidel stlačeným zemním plynem (CNG), včetně vybavení,
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 18243 - Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy 
Katalogové číslo:  507567
ČSN EN ISO 18243 - Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy
ČSN EN ISO 18243ČSN EN ISO 18243 This document specifies the test procedures for lithium-ion battery packs and systems used in electrically propelled mopeds and motorcycles. The specified test pr
Cena:  545,- Kč
ČSN 30 0031 - Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů 
Katalogové číslo:  02455
ČSN 30 0031 - Základní automobilové názvosloví. Díly vozidel. Definice druhů a názvy dílů
ČSN 30 0031ČSN 30 0031 Norma uvádí definice jednotlivých druhů dílů vozidla a stanoví názvy všech podstatnějších dílů. Spíše než definice obsahuje norma přehled (seznam) dílů. ČSN 30 0031 byla s
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 29367-1 - Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989) 
Katalogové číslo:  19585
ČSN EN 29367-1 - Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 1: Užitková vozidla a jejich kombinace s výjimkou návěsů (ISO 9367-1:1989)
ČSN EN 29367-1ČSN EN 29367-1 Tato norma přejímá anglický originál EN 29367-1:1993. Tato část ISO 9367 stanovuje minimální požadavky které umožní efektivní přivázání a zabezpečení silničních vozi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 721 - Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání 
Katalogové číslo:  509525
ČSN EN 721 - Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání
ČSN EN 721ČSN EN 721 This document specifies the minimum safety ventilation requirements for leisure accommodation vehicles. It provides alternative methods of calculation or testing of safety vent
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1176 - Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy 
Katalogové číslo:  15199
ČSN ISO 1176 - Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy
ČSN ISO 1176ČSN ISO 1176 Norma obsahuje ISO 1176:1990 a definuje termíny a kódy pro hmotnosti silničních vozidel. Česky a slovensky a dále anglicky a francouzsky je uvedeno názvosloví. Česky je
Cena:  171,- Kč
ČSN 30 0025 - Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů 
Katalogové číslo:  06490
ČSN 30 0025 - Základní automobilové názvosloví. Základní části a ústrojí vozidel, příslušenství, výstroj a výbava. Definice základních pojmů
ČSN 30 0025ČSN 30 0025 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice pojmů pro základní části (hlavní skupiny) ústrojí silničních vozidel pro motorovou dopravu, jakož pro jejich příslušenství
Cena:  446,- Kč
ČSN 30 0033 - Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 
Katalogové číslo:  06507
ČSN 30 0033 - Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu
ČSN 30 0033ČSN 30 0033 Norma platí pro vybrané pojmy provozu, údržby a opravárenství silničních vozidel pro motorovou dopravu. Česky definuje asi 100 hesel. Obsahuje pouze české nebo slovenské n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 29367-2 - Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994) 
Katalogové číslo:  19586
ČSN EN 29367-2 - Silniční vozidla. Vázací a zajišťovací zařízení na silničních vozidlech pro přepravu na moři. Všeobecné požadavky. Část 2: Návěsy (ISO 9367-2:1994)
ČSN EN 29367-2ČSN EN 29367-2 Tato norma přejímá anglický originál EN 29367-2:1994 Tato část ISO 9367 stanovuje minimální požadavky které umožní efektivní přivázání a zajištění návěsů (semitraile
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12195-1 - Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil 
Katalogové číslo:  88340
ČSN EN 12195-1 - Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil
ČSN EN 12195-1ČSN EN 12195-1 Tato evropská norma je použitelná pro návrh metod zajištění (blokování, přivazování a jejich kombinace) pro zajištění břemen pro pozemní dopravu silničními vozidly nebo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12195-3 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy 
Katalogové číslo:  64508
ČSN EN 12195-3 - Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 3: Přivazovací řetězy
ČSN EN 12195-3ČSN EN 12195-3 Norma stanovuje bezpečnostní požadavky na přivazovací sestavy s řetězy, které jsou určeny pro zajištění zboží na silničních vozidlech. Jsou zde uvedena nebezpečí, kte
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA
3000 Silniční vozidla, všeobecně3001 Symboly, značení3002 Vozidla pro dopravu osob3003 Vozidla nákladní pro zvláštní účely3004 Traktory, kolopásová a pásová vozidla, předpisy3005 Zkoušky vozidel, měření spotřeby, jízdní vlastnosti3006 Silniční dopravní telematika3007 Konstrukční směrnice a předpisy3008 Hrdla palivových nádrží3010 Zátky, pera apod.3013 Zátky, pera apod.3015 Pouzdra, ložiska, klouby, objímky apod.3020 Motory, všeobecně3021 Písty, pístní čepy3022 Klikové a rozvodové ústrojí3023 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3024 Vstřikovací zařízení, karburátory, čištění paliva a oleje3026 Chlazení3031 Spojky3032 Klouby, hřídele apod.3033 Součásti ovládání a řízení3034 Brzdy kapalinové, vzduchové3035 Brzdy kapalinové, vzduchové3036 Spojení tahače a přívěsu3037 Ráfky, kola3038 Ventily duší a pneumatik3040 Elektrická výstroj, všeobecně3041 Zapalovací soustava3042 Spouštěče, dynama, elektromotorky3043 Světlomety a svítilny3044 Pojistky, spínače, spojení a svorkovnice3045 Vysokonapěťové součástky3046 Stěrače, houkačky a přerušovače3047 Odrušovací součástky3050 Měřicí přístroje, všeobecně3051 Elektrické měřicí přístroje3052 Mechanické zvedáky a příslušenství3070 Traktory, všeobecně a součásti3072 Terénní vozidla3074 Rám a příslušenství přívěsů3076 Motocykly, součásti3090 Jízdní kola3094 Jízdní kola3095 Jízdní kola3097 Jízdní kola
31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat