Sponzorovaný odkaz

08 TURBÍNY

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 62097 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp 
Katalogové číslo:  84711
ČSN EN 62097 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp
ČSN EN 62097ČSN EN 62097 Tato mezinárodní norma stanovuje výpočet účinnosti prototypu hydraulického stroje z výsledků modelových zkoušek s uvažováním vlivu měřítka včetně vlivu drsnosti povrchu.
Cena:  803,- Kč
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín 
Katalogové číslo:  24844
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín
ČSN 08 5000ČSN 08 5000 Norma stanoví české a slovenské názvy a jejich definice vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín. Uvádí jejich rozdělení, dru
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60953-3 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín 
Katalogové číslo:  65401
ČSN EN 60953-3 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 3: Ověřovací testy tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbín
ČSN EN 60953-3ČSN EN 60953-3 Tato norma se týká ověřovacích testů tepelných parametrů rekonstruovaných parních turbin. Umožňuje posouzení ekonomického přínosu rekonstrukce stávajícího zařízení ne
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN IEC 63132-1 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty 
Katalogové číslo:  510691
ČSN EN IEC 63132-1 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 1: Obecné aspekty
ČSN EN IEC 63132-1ČSN EN IEC 63132-1 The purpose of this part of IEC 63132 is to establish, in a general way, suitable procedures and tolerances for the installation of hydroelectric turbines and
Cena:  358,- Kč
ČSN 08 1905 - Povrchové ohříváky parních turbín 
Katalogové číslo:  24842
ČSN 08 1905 - Povrchové ohříváky parních turbín
ČSN 08 1905
Cena:  171,- Kč
ČSN 08 5020 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín 
Katalogové číslo:  00766
ČSN 08 5020 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín
ČSN 08 5020ČSN 08 5020 Norma platí pro uvádění do chodu, provoz a údržbu vodních turbín přetlakových i rovnotlakých všech typů. Zahrnuje provoz turbín, který je řízen ručně, poloautomaticky i au
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60308 - Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů 
Katalogové číslo:  74989
ČSN EN 60308 - Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů
ČSN EN 60308ČSN EN 60308 Norma ČSN EN 60308 slouží pro formulaci záruk, rozsahu dokumentace a přejímacích zkoušek řídicích systémů vodních turbín. Obsahuje rozdělení regulátorů podle funkce, dopo
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 60609-1 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín 
Katalogové číslo:  73953
ČSN EN 60609-1 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín
ČSN EN 60609-1ČSN EN 60609-1 Norma ČSN EN 60609-1 slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení reakčních vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín, zatímco ČS
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle 
Katalogové číslo:  21646
ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle
ČSN EN 60994ČSN EN 60994 Norma je identická s EN 60994:1992. Tato mezinárodní norma se vztahuje na jakýkoli typ přetlakové nebo rovnotlaké turbíny, jakož i na jakýkoli typ čerpadlové turbíny a a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60193 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu 
Katalogové číslo:  65770
ČSN EN 60193 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
ČSN EN 60193ČSN EN 60193 Tato norma obsahuje opatření pro provedení modelových přejímacích zkoušek vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín jimiž lze určit, zda jsou splněny hl
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 60041 - Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991) 
Katalogové číslo:  20066
ČSN EN 60041 - Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)
ČSN EN 60041ČSN EN 60041 Účelem této normy pro přejímku vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín na díle, označovaných také pouze jako stroje, je: definovat použité termíny a
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61064 - Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček 
Katalogové číslo:  26584
ČSN EN 61064 - Přejímací zkoušky parních turbín - Systémy regulace otáček
ČSN EN 61064ČSN EN 61064 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61064:1993. Evropská norma EN 61064:1993 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN IEC 63132-4 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína 
Katalogové číslo:  510998
ČSN EN IEC 63132-4 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 4: Vertikální Kaplanova turbína nebo propelerová turbína
ČSN EN IEC 63132-4ČSN EN IEC 63132-4 The purpose of this this part of IEC 63132 is to establish, in a general way, suitable procedures and tolerances for the installation of a vertical Kaplan or pr
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 61116 - Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren 
Katalogové číslo:  26161
ČSN EN 61116 - Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren
ČSN EN 61116ČSN EN 61116 Tato norma je identická s EN 61116:1994. Tato norma stanovuje pravidla pro instalaci technologického zařízení malých vodních elektráren, které mají instalovaný výkon men
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 62006 - Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren 
Katalogové číslo:  88938
ČSN EN 62006 - Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren
ČSN EN 62006ČSN EN 62006 Tato mezinárodní norma definuje zkoušky, měřicí metody a podmínky smluvních záruk pro přejímací zkoušky hydroenergetického zařízení v malých vodních elektrárnách. Platí p
Cena:  803,- Kč
ČSN 08 5021 - Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín pracujících jako čerpadla 
Katalogové číslo:  24849
ČSN 08 5021 - Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín pracujících jako čerpadla
ČSN 08 5021ČSN 08 5021 Norma je překladem IEC 805 s čs. poznámkami a čs. doplňky. Vztahuje se na prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín všech typů a velikostí,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60953-2 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín 
Katalogové číslo:  53756
ČSN EN 60953-2 - Pravidla pro tepelné přejímací zkoušky parních turbín - Část 2: Metoda B - Široký rozsah přesnosti pro různé typy a velikosti turbín
ČSN EN 60953-2ČSN EN 60953-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60953-2:1995. Evropská norma EN 60953-2:1995 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní nor
Cena:  803,- Kč
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín 
Katalogové číslo:  12252
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60045-1 - Parní turbíny. Část 1. Specifikace 
Katalogové číslo:  18427
ČSN EN 60045-1 - Parní turbíny. Část 1. Specifikace
ČSN EN 60045-1ČSN EN 60045-1 Norma obsahuje EN 60045:1993. Tato část mezinárodní normy IEC 45 se týká především parních turbín pro pohon alternátorů v elektrárenských provozech. Některá z těchto
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín 
Katalogové číslo:  65115
ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín
ČSN EN 60609-2ČSN EN 60609-2 Tato norma slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení u oběžných kol Peltonových turbín a také pro měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN IEC 63132-3 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína 
Katalogové číslo:  510999
ČSN EN IEC 63132-3 - Příručka instalačních postupů a tolerancí hydroelektrických strojů - Část 3: Vertikální Francisova turbína nebo čerpadlová turbína
ČSN EN IEC 63132-3ČSN EN IEC 63132-3 The purpose of this this part of IEC 63132 is to establish, in a general way, suitable procedures and tolerances for the installation of a vertical Francis turb
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60045-1 ZMĚNA Z1 - Parní turbíny. Část 1. Specifikace 
Katalogové číslo:  511001
ČSN EN 60045-1 ZMĚNA Z1 - Parní turbíny. Část 1. Specifikace
ČSN EN 60045-1 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN IEC 62364 ed. 2 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 
Katalogové číslo:  508279
ČSN EN IEC 62364 ed. 2 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách
ČSN EN IEC 62364 ed. 2ČSN EN IEC 62364 ed. 2 Norma předkládá postup při řešení abraze na zařízení vodních elektráren. V normě se předpokládá, že voda není chemicky agresivní a že se v turbíně nevys
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat