Sponzorovaný odkaz

0850 Vodní turbíny. Terminologie a všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín 
Katalogové číslo:  24844
ČSN 08 5000 - Názvosloví vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín
ČSN 08 5000ČSN 08 5000 Norma stanoví české a slovenské názvy a jejich definice vodních turbín, akumulačních čerpadel, čerpadlových turbín a regulátorů vodních turbín. Uvádí jejich rozdělení, dru
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 62097 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp 
Katalogové číslo:  84711
ČSN EN 62097 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp
ČSN EN 62097ČSN EN 62097 Tato mezinárodní norma stanovuje výpočet účinnosti prototypu hydraulického stroje z výsledků modelových zkoušek s uvažováním vlivu měřítka včetně vlivu drsnosti povrchu.
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 60609-1 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín 
Katalogové číslo:  73953
ČSN EN 60609-1 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín
ČSN EN 60609-1ČSN EN 60609-1 Norma ČSN EN 60609-1 slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení reakčních vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín, zatímco ČS
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60193 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu 
Katalogové číslo:  65770
ČSN EN 60193 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
ČSN EN 60193ČSN EN 60193 Tato norma obsahuje opatření pro provedení modelových přejímacích zkoušek vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín jimiž lze určit, zda jsou splněny hl
Cena:  1 925,- Kč
ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle 
Katalogové číslo:  21646
ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle
ČSN EN 60994ČSN EN 60994 Norma je identická s EN 60994:1992. Tato mezinárodní norma se vztahuje na jakýkoli typ přetlakové nebo rovnotlaké turbíny, jakož i na jakýkoli typ čerpadlové turbíny a a
Cena:  545,- Kč
ČSN 08 5020 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín 
Katalogové číslo:  00766
ČSN 08 5020 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín
ČSN 08 5020ČSN 08 5020 Norma platí pro uvádění do chodu, provoz a údržbu vodních turbín přetlakových i rovnotlakých všech typů. Zahrnuje provoz turbín, který je řízen ručně, poloautomaticky i au
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60041 - Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991) 
Katalogové číslo:  20066
ČSN EN 60041 - Přejímací zkoušky na díle pro určení hydraulických charakteristik vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín (mod IEC 41:1991)
ČSN EN 60041ČSN EN 60041 Účelem této normy pro přejímku vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín na díle, označovaných také pouze jako stroje, je: definovat použité termíny a
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 61116 - Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren 
Katalogové číslo:  26161
ČSN EN 61116 - Pravidla pro volbu technologických zařízení malých vodních elektráren
ČSN EN 61116ČSN EN 61116 Tato norma je identická s EN 61116:1994. Tato norma stanovuje pravidla pro instalaci technologického zařízení malých vodních elektráren, které mají instalovaný výkon men
Cena:  446,- Kč
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín 
Katalogové číslo:  12252
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1 - Uvádění do chodu, provoz a údržba vodních turbín
ČSN 08 5020 ZMĚNA 1
Cena:  95,- Kč
ČSN 08 5021 - Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín pracujících jako čerpadla 
Katalogové číslo:  24849
ČSN 08 5021 - Pravidla pro prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín pracujících jako čerpadla
ČSN 08 5021ČSN 08 5021 Norma je překladem IEC 805 s čs. poznámkami a čs. doplňky. Vztahuje se na prověřování, provoz a údržbu akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín všech typů a velikostí,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín 
Katalogové číslo:  65115
ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín
ČSN EN 60609-2ČSN EN 60609-2 Tato norma slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení u oběžných kol Peltonových turbín a také pro měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 62006 - Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren 
Katalogové číslo:  88938
ČSN EN 62006 - Hydraulické stroje - Přejímací zkoušky malých vodních elektráren
ČSN EN 62006ČSN EN 62006 Tato mezinárodní norma definuje zkoušky, měřicí metody a podmínky smluvních záruk pro přejímací zkoušky hydroenergetického zařízení v malých vodních elektrárnách. Platí p
Cena:  803,- Kč
ČSN EN IEC 62364 ed. 2 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 
Katalogové číslo:  508279
ČSN EN IEC 62364 ed. 2 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách
ČSN EN IEC 62364 ed. 2ČSN EN IEC 62364 ed. 2 Norma předkládá postup při řešení abraze na zařízení vodních elektráren. V normě se předpokládá, že voda není chemicky agresivní a že se v turbíně nevys
Cena:  655,- Kč
ČSN EN IEC 62097 ed. 2 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp 
Katalogové číslo:  508277
ČSN EN IEC 62097 ed. 2 - Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp
ČSN EN IEC 62097 ed. 2ČSN EN IEC 62097 ed. 2 Norma předkládá nový postup výpočtu hydraulických charakteristik reakčních radiálních a axiálních vodních strojů s uvážením vlivu měřítka a drsnosti prů
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 62364 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách 
Katalogové číslo:  94990
ČSN EN 62364 - Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách
ČSN EN 62364ČSN EN 62364 Tato směrnice slouží k tomu, aby se a) prezentovala data míry abraze v závislosti na několika kombinacích vlastností vody, provozních podmínek, materiálu a vlastností
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 45510-5-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny 
Katalogové číslo:  61474
ČSN EN 45510-5-4 - Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 5-4: Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny
ČSN EN 45510-5-4ČSN EN 45510-5-4 Norma je návodem pro vypracování technických specifikací pro jednání o postupu při pořizování zařízení vodních elektráren. Je další normou z řady norem pro poptá
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 62256 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů 
Katalogové číslo:  82695
ČSN EN 62256 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů
ČSN EN 62256ČSN EN 62256 Norma IEC 62256 slouží výrobcům, konzultantům a vlastníkům ke specifikování, vyhodnocování, plánování a provádění rehabilitací stávajících hydraulických strojů s cílem zlep
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN IEC 60193 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu 
Katalogové číslo:  509422
ČSN EN IEC 60193 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Přejímací zkoušky na modelu
ČSN EN IEC 60193 ed. 2ČSN EN IEC 60193 ed. 2 Tato norma se používá při práci s laboratorními modely rovnotlakých nebo přetlakových turbín, akumulačních čerpadel nebo čerpadlových turbín jakéhokol
Cena:  2 530,- Kč
ČSN EN 62256 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů 
Katalogové číslo:  503504
ČSN EN 62256 ed. 2 - Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Rehabilitace a zlepšení provozních parametrů
ČSN EN 62256 ed. 2ČSN EN 62256 ed. 2 This document covers turbines, storage pumps and pump-turbines of all sizes and of the following types: Francis; Kaplan; propeller; Pelton (turbines only);
Cena:  1 320,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat