Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2002
ČSN EN 60609-2 - Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

ČSN EN 60609-2

Vyhodnocování kavitačního opotřebení vodních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín - Část 2: Vyhodnocování u Peltonových turbín

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 60609-2
Třídící znak:085015
Počet stran:20
Vydáno:01.11.2002
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:65115
Popis

ČSN EN 60609-2

Tato norma slouží jako podklad pro formulaci záruk na kavitační opotřebení u oběžných kol Peltonových turbín a také pro měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opotřebení u Peltonových oběžných kol dané turbín, které je definováno ve smlouvě v závislosti na výkonu, měrné hydraulické energii stroje (spádu), otáčkách, materiálu, provozu, atd.. Uspořádání kapitol této Části IEC 60609 je stejné jako v normě IEC 60609 (1978). Kapitoly pojednávající o měření a vyhodnocování rozsahu kavitačního opotřebování jsou prakticky identické s normou IEC 60609. Vyhodnocení musí být založeno na úbytku materiálu během dané doby a při přesně stanovených provozních podmínkách. Záruky, které se vztahují na rozsah kavitačního opotřebení a kapkové eroze Peltonových turbín na konci provozního období specifikovaného ve smlouvě jsou nutné, když kavitační opotřebení je očekáváno v celé oblasti provozu nebo v jejích určitých částech. Takové záruky by měly obsahovat omezení provozu, které by se měly shodovat se specifikovanými provozními podmínkami.