Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle
Sponsored link
Vydáno: 01.08.1997
ČSN EN 60994 - Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

ČSN EN 60994

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
545 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:ČSN EN 60994
Třídící znak:085014
Počet stran:60
Vydáno:01.08.1997
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:21646
Popis

ČSN EN 60994

Norma je identická s EN 60994:1992. Tato mezinárodní norma se vztahuje na jakýkoli typ přetlakové nebo rovnotlaké turbíny, jakož i na jakýkoli typ čerpadlové turbíny a akumulačního čerpadla, spojených s elektrickým generátorem nebo motorem. Norma zahrnuje problematiku standardních zkoušek vibrací a pulzací. Předmětem zkoušek je: posouzení konstrukce hydraulického stroje, výroby a montáže z hlediska vibrací; posouzení změn vibrací stroje během jeho životnosti; doporučená opatření pro provoz soustrojí (například volba nejvhodnějšího pořadí úkonů při přechodových pochodech); pomoc při analýze závad a poruch. Není-li možné uplatnit doporučení normy v důsledku konstrukce hydraulického stroje, nebo není-li nutné vykonat některé z měření, může se od takových zkoušek, po předchozí dohodě mezi dodavatelem a odběratelem upustit. Předmětem normy je stanovit jednotná pravidla, která budou uplatňována při měření vibrací a pulzací. Stanovit metody měření a zpracování údajů. Vyznačit kritéria pro jednotný přístup k porovnání vibrací a pulzací různých hydraulických strojů téže třídy. Zajistit možnost shromáždění skutečných údajů stejného charakteru na různých hydraulických strojích. Hlavní zásady: vylučuje všechny záležitosti čistě obchodního rázu, nezabývá se speciálními zkouškami vibrací a pulzací pro výzkumné účely, nevztahuje se na laboratorní modelové zkoušky vibrací a pulzací, ani zkoušky jednotlivých skutečných součástí v závodě (jsou-li výsledky modelových měření dynamických veličin k dispozici, je třeba je vzít v úvahu), nevztahuje se na problémy související s vibracemi stavební části a jiných součástí elektrického stroje, nežli jsou ložiska a hřídel, jakož i tlakovými pulzacemi v průtočných částech vně stroje, neobsahuje doporučení k identifikaci a odstraňování příčin vibrací, bere v úvahu jen mechanické vibrace s vyloučením akustických efektů při posouzení vibračních potíží hydraulického stroje. Normalizovány jsou následující oddíly: I - Všeobecně, II - Provedení zkoušek, III - Metody měření, sběr a zpracování dat. Rozsáhlou normu doplňují tabulky a obrázky (schématické nákresy). ČSN EN 60994 (08 5014) byla vydána v srpnu 1997.