Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>MPA and EAL Documents

MPA and EAL Documents

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení (EA Guidelines on the Expression of Uncertainty in Quantitative testing, DEC 2003)
Pokyny EA pro uznávání ověřovacích orgánů podle Směrnice EU o systému pro obchodování s emisemi (EA Guindance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive)
MPA 41-01-13
Vydáno: 01.06.2013
Akreditace ověřovatelů výkazů emisí skleníkových plynů
MPA 00-08-13
Vydáno: 01.01.2014
Rozsah posuzování