Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>MPA and EAL Documents

MPA and EAL Documents

CURRENCY
PRICES include / exclude VAT
Price include VAT will be charged for customers of European Union – non VAT payers.
Price exclude VAT will be charged for customers of European Union – VAT payers (with valid EU VAT number) and for customers outside of European Union.
MPA 60-01-04
Vydáno: 01.04.2009
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
Výkladový dokument normy ISO/IEC 17025 pro zkušební metody CEC
Politika EA týkající se programů posuzování shody (oborových programů) (EA Policy for Conformity Assessment Schemes (Sector Schemes), JAN 2006)
Akreditace laboratoří působících v oblasti senzorické ho zkoušení (Accreditation for Sensory Testing Laboratories (previously EAL-G16), JULY 2003)
Výběr a užití referenčních materiálů ( The Selection and Use of Reference Materials, FEB 2003)
Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2004 (Legal Compliance as a part of accredited ISO 14001: 2004 certification, April 2007)
MPA 00-08-13
Vydáno: 01.01.2014
Rozsah posuzování
MPA 10-02-08
Vydáno: 01.05.2008
K aplikaci ČSN EN ISO 15189:2007, Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním systému České republiky
MPA 30-04-07
Vydáno: 01.11.2007
Flexibilní rozsah akreditace laboratoří.
MPA 40-01-13
Vydáno: 15.05.2013
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby v akreditačním systému České republiky
K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
Postup pro regionální ILC v oblasti kalibrací na podporu multilaterální dohody o vzájemném uznávání v rámci EA (Procedure for Regional Calibration ILCs in Support of the EA MLA, June 2008)