Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
TPG 92501
Vydáno: 1.1.2019
TPG 925 01 - Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředích s nebezpečím výbuchu
Česky Tisk
Skladem
358 Kč
TPG 98201
Vydáno: 01.05.2013
TPG 982 01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TPG 93601
Vydáno: 1.11.2013
TPG 936 01 - Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
306 Kč
TPG 70201 Změna 1
Vydáno: 1.1.2017
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
231 Kč
TPG 20101
Vydáno: 30.9.2010
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
312 Kč
TPG 30101
Vydáno: 1.4.1997
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
121 Kč
TPG 40301
Vydáno: 6.4.1993
TPG 403 01
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
145 Kč
TPG 70002
Vydáno: 1.9.2016
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody.
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
1397 Kč
TPG 80701
Vydáno: 01.05.2017
TPG 807 01 - Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
407 Kč
TPG 92022
Vydáno: 1.1.2013
TPG 920 22 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
Česky Tisk
Skladem
168 Kč
TPG 92702
Vydáno: 13.12.2017
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
Česky Tisk
Skladem
195 Kč
TPG 92706
Vydáno: 1.3.2004
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
225 Kč