Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>Plynařské normy TPG, TD a TIN

Plynařské normy TPG, TD a TIN

Měna
Cena s DPH / bez DPH
Cena s DPH
TIN 70212
Vydáno: 01.02.2019
TIN 702 12
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
473 Kč
TPG 900 01
Vydáno: 01. 04. 2014
TPG 900 01 - Názvosloví a zkratky v plynárenství
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
178 Kč
TPG 982 03
Vydáno: 01.12.2014
TPG 982 03 - Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
194 Kč
TPG 98202
Vydáno: 01.09.2015
TPG 982 02 - Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG
TPG 70005
Vydáno: 01.09.2013
TPG 700 05 - Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
220 Kč
TPG 70004
Vydáno: 01.09.2013
TPG 700 04 - Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
559 Kč
TPG 70003
Vydáno: 26.07.2017
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
490 Kč
TPG 702 07
Vydáno: 01.09.2017
TPG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
768 Kč
TPG 93601
Vydáno: 1.11.2013
TPG 936 01 - Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
306 Kč
TPG 20000
Vydáno: 30.1.1998
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
152 Kč
TPG 70201 Změna 1
Vydáno: 1.1.2017
TPG 702 01 - Plynovody a přípojky z polyetylenu
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
231 Kč
TPG 905 01 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
219 Kč