Detail produktu

TPG 702 04: 2020- Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

TPG 702 04: 2020- Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

Vaše cena s DPH
377 Kč
Vaše cena bez DPH
343 Kč
 
Novinka!
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:TPG 70204
Katalogové číslo:TP63
Vydáno:2020/03
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

TPG 702 04: 2020 

Tato nové pravidlo TPG 702 04  Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů, s výjimkou zkapalněných uhlovodíkových plynů. V rámci revize byly provedeny úpravy textu vyplývající ze zkušeností praxe a znění technických pravidel bylo uvedeno do souladu s platnými legislativními předpisy a technickými normami. Mimo jiné byla technická pravidla doplněna o podrobný popis materiálu a provedení čichaček včetně schémat jejich uspořádání, byla upřesněna časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí a do přílohy doplněn příklad vyhodnocení zkoušky těsnosti.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ:

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 04 vydaná 16.10.2013 včetně změny Z1 a změny Z2 s účinností 01.04.2020

 

Změnyproti předchozím TPG:

V rámci revize těchto pravidel byly provedeny úpravy textu vyplývající ze zkušeností praxe a dále bylo jejich znění uvedenou do souladu s požadavky aktuálně platných technických norem a pravidel.

Časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí uvedená v 22.1.6. a příloze 5, která byla zpracována na základě experimentálních i teoretických prací provedených pracovníky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Článek 5.4 těchto technických pravidel byl doplněn o podrobný popis materiálu a provedení čichaček včetně schémat jejich uspořádání v přílohách 8 a 9. Dále byla doplněna příloha 10, ve které je uveden příklad vyhodnocení zkoušky těsnosti.

 

Toto pravidlo platí od 1. 4. 2020

 

Související produkty

TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
Katalogové číslo:  TP83
TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 905 01:2019 - náhled Tato technická pravidla obsahují 13 dále uvedených částí: –   Obecná ustanovení; –   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana; –   Plynovody a přípojky s pře
NOVINKA dodání 10 - 14 dní
Cena:  605,- Kč
TPG 905 01 Změna 1 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
Katalogové číslo:  P89
TPG 905 01 Změna 1 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
Změna 1 k TPG 905 01  Změna 1 se týká Části III „Plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar“, Části VI „Regulační stanice“ a Části IX „Ochrana proti korozi“. V Části III a VI byla do technických pravi
NOVINKA dodání 10 - 14 dní
Cena:  219,- Kč
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 
Katalogové číslo:  TP54
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 913 01:2014 Tato technická TPG 913 01 pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínk
dodání 10 - 14 dní
Cena:  239,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat