Detail produktu

TPG 702 04:2014 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

TPG 702 04:2014 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

Vaše cena s DPH
385 Kč
Vaše cena bez DPH
350 Kč
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:TPG 70204
Katalogové číslo:TP63
Vydáno:2014
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

TPG 702 04:2014

Tato TPG 702 04   stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším pro­vozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů, s výjimkou zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) ,v návaznosti na ČSN EN 1594:2014, ČSN EN 12732:2013,ČSN EN 12007-1:2013,

ČSN EN 12007-3, ČSN EN 12007-4:2013 a ČSN EN 12327:2013. Tato pravidla se používají ve spojení s citovanými ČSN EN.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ:

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 04 schválená dne 13. 12. 2006 s účinností od 1. 3. 2007 vč. Změny 1 schválené dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 1. 2010.

 

Změnyproti předchozím TPG:

V těchto pravidlech byla zásadním způsobem upravena kapitola 20, stanovující, mimo jiné,nejmenší dovolené vzdálenosti vysokotlakých plynovodů od objektů (staveb). Tyto koncepční úpravy byly provedeny na základě analýzy rizik, vycházející zevropské databáze havárií vysokotlakých plynovodů [4], se zřetelem na přípustnou míru společenského rizika podle platných předpisů ČR [2] a Metodiky pro stanovení rizika v okolí plynovodu [5].

 

I v revidovaném znění TPG 702 04 je při projektování, montáži a provádění tlakových zkoušek vysokotlakých plynovodů kladen velký důraz na provedení stresstestu. Důvodem projektování a výstavby plynovodních potrubí s pro­vedením stresstestu je dosažení maximální možné bezpečnosti provozu a životnosti těchto potrubí z hlediska úrovně současných znalostí.

 

Časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí tak, jak je uvedenav 22.1.6 a v Příloze 5, byla zpracována na základě experimentálních i teoretických prací, které provedli pracovníci Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. a Ing. Martin Šperl, Ph.D. 

V textu byly rovněž provedeny úpravy vyplývající ze zkušeností praxe a doplněny nové české technické normy, technická pravidla, právní předpisy a zahraniční předpisy. 

Tato pravidla byla vypracována v souladu se stávajícím stavem techniky s využitím za­hra­ničních(viz např. obdobný předpis VdTÜV-Merkblatt 1060), ale především tuzemských zkušeností.

 

Tato pravidla platí od 1. 1. 2014

Vč. změny z1 01.09.2015

 

Související produkty

TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
Katalogové číslo:  TP83
TPG 905 01:2019 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 905 01:2019 - náhled Tato technická pravidla obsahují 13 dále uvedených částí: –   Obecná ustanovení; –   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana; –   Plynovody a přípojky s pře
NOVINKA
Cena:  605,- Kč
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek 
Katalogové číslo:  TP54
TPG 913 01:2014 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
TPG 913 01:2014 Tato technická TPG 913 01 pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínk
Cena:  239,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat