Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 702 04 - Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
Sponsored link
Dodání 10 - 14 dníVydáno: 2020/03

TPG 70204

TPG 702 04: 2020- Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
377 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TPG 70204
Vydáno:2020/03
Popis

TPG 702 04: 2020- Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně

Tato nové pravidlo TPG 702 04  Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro navrhování, stavbu, zkoušení a provoz plynovodů a plynovodních přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar včetně pro rozvod topných plynů, s výjimkou zkapalněných uhlovodíkových plynů. V rámci revize byly provedeny úpravy textu vyplývající ze zkušeností praxe a znění technických pravidel bylo uvedeno do souladu s platnými legislativními předpisy a technickými normami. Mimo jiné byla technická pravidla doplněna o podrobný popis materiálu a provedení čichaček včetně schémat jejich uspořádání, byla upřesněna časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí a do přílohy doplněn příklad vyhodnocení zkoušky těsnosti.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ:

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 04 vydaná 16.10.2013 včetně změny Z1 a změny Z2 s účinností 01.04.2020

 

Změny proti předchozím TPG:

V rámci revize těchto pravidel byly provedeny úpravy textu vyplývající ze zkušeností praxe a dále bylo jejich znění uvedenou do souladu s požadavky aktuálně platných technických norem a pravidel.

Časová změna tlaku vyvolaná účinky přípustné plastické deformace materiálu potrubí uvedená v 22.1.6. a příloze 5, která byla zpracována na základě experimentálních i teoretických prací provedených pracovníky Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR.

Článek 5.4 těchto technických pravidel byl doplněn o podrobný popis materiálu a provedení čichaček včetně schémat jejich uspořádání v přílohách 8 a 9. Dále byla doplněna příloha 10, ve které je uveden příklad vyhodnocení zkoušky těsnosti.

 

Toto pravidlo platí od 1. 4. 2020

 
Související produkty

TPG 70024

01.09.2017
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
165 Kč

TPG 91301

01.01.2014
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
239 Kč
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
219 Kč
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
64 Kč

TPG 90501

1.1.2019
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
605 Kč