Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 913 01 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
Sponsored link
dodání 10 - 14 dníVydáno: 01.01.2014

TPG 91301

TPG 913 01 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
217 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TPG 91301
Vydáno:01.01.2014
Popis

TPG 913 01 - Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek

Tato technická TPG 913 01 pravidla stanovují podmínky pro kontrolu těsnosti plynovodů k dopravě a rozvodu zemního plynu podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a dále podmínky pro řešení zjištěných úniků plynu s cílem snížit nebo odstranit nebezpečí z těchto úniků vyplývající.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ: 

Tato technická pravidla nahrazují TPG 913 01 schválená 19. 12. 2007.

 

Změny proti předchozím TPG:

Z technických pravidel byly lhůty pro provádění kontrol těsnosti vyňaty a převedeny do příslušných částí TPG 905 01. U klasifikace nadzemního úniku třídy PIII byla upravena spodní hranice koncentrace z 50 ppm na 500 ppm. Pravidla obsahují jen technické podmínky a zásady pro provádění kontrol těsnosti plynovodů přepravní soustavy a distribučních plynovodů. Současně je struktura článků platných pro přepravní a distribuční soustavu upravena podle logické návaznosti.

Do technických pravidel byla doplněna četnost kontroly těsnosti pro plynovody z PE realizované do roku1990. Způsob a požadavky na lokalizaci úniků, klasifikaci a následná opatření na distribučních plynovodech byly zachovány. Nově jsou řešeny způsob a požadavky na lokalizaci úniků na vysokotlakých plynovodech pod­skupiny B2.

Při tvorbě pravidel bylo využito nových poznatků a zkušeností. Pravidla reagují na současný technický vývoj v přístrojové technice a zvyšující se kvalitu trubních a spojovacích materiálů.

Tato technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

Tato pravidla platí od: 1. 1. 2014

 
Související produkty

TPG 70204

2020/03
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
343 Kč

TPG 90501

1.1.2019
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
550 Kč
Česky Tisk
Dodání 10 - 14 dní
199 Kč
Změny norem
Česky Tisk
dodání 10 - 14 dní
58 Kč