Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
dodání 3-5 dníVydáno: 01.09.2017

TPG 70024

TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
158 Kč
Koupit včetně změn
Označení normy:TPG 70024
Vydáno:01.09.2017
Popis

TPG 700 24 - Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství

Tato technická pravidla stanovují rozsah a způsob označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství, jejichž

výstavba se řídí TPG 702 01 a TPG 702 04. Způsob a rozsah označování musí být ucelený, jednoznačný, chránicí

předmětné plynové zařízení a přispívající k zajištění jeho bezpečného a spolehlivého provozu ve smyslu

povinností provozovatele těchto zařízení vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Obecné požadavky na označování trasy plynovodu nad 16 bar jsou uvedeny v ČSN EN 1594. Konkrétní požadavky

na ochranu plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 100 bar proti neoprávněné manipulaci

či poškození jsou uvedeny pro ocel v TPG 702 04 a pro polyetylen v TPG 702 01.

 

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 700 24 schválená 27. 9. 2011.

 

Změny proti předchozím TPG

Systém označování plynového zařízení orientačními sloupky zůstal zachován. Na základě praktických poznatků

a zkušeností byly upraveny požadavky na použití orientačních tabulek. Orientační štítky byly nahrazeny orientačními

tabulkami z důvodu nevyužívání orientačních štítků a jejich malé vypovídací schopnosti. Systém označování,

resp. způsob a rozsah označování plynového zařízení je nadále ponechán na rozhodnutí příslušného

provozovatele, který volí označování plynového zařízení podle charakteru a vlivu prostředí v místě, kde má být

po dohodě s vlastníkem nemovitosti umístěno.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Související produkty

TPG 70201

1.1.2017
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
690 Kč

TPG 70204

11.12.2019
Česky Tisk
dodání 3-5 dní
343 Kč