Sponzorovaný odkaz

Plynařské normy TPG, TD a TIN - strana 2

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení

ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Seřadit podle: 
Počet: 
TPG 982 01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG 
Katalogové číslo:  TP27
TPG 982 01 - Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
TPG 98201 Tato technická pravidla TPG 98201 určují požadavky na vybavení garáží a jiných prostor používaných k parkování, odstavování a stání (viz ČSN 73 6058) motorových vozidel s pohonem na stlačen
Cena:  175,- Kč
TPG 936 01 - Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody 
Katalogové číslo:  P75
TPG 936 01 - Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T90 pro plynovody
TPG 936 01 Tato technická pravidla TPG 936 01 uvádějí základní technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90, se stejnými a nestejnými hrdly, pro dimenze až DN 100
Cena:  306,- Kč
TPG 702 01 Z1 : 2019 - Plynovody a přípojky z polyetylenu Změna 
Katalogové číslo:  P88
TPG 702 01 Z1 : 2019 - Plynovody a přípojky z polyetylenu Změna
Změna 1 k TPG 702 01  Z1 01.09.2019  
dodání 10 - 14 dní
Cena:  231,- Kč
TPG 704 03 : 2009 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba. 
Katalogové číslo:  TP86
TPG 704 03 : 2009 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
TPG 704 03 Pro zhotovování domovních plynových rozvodů jsou neustále vyvíjeny nové komponenty, které mají řadu výhod, např. snadnou, časově úspornou instalaci, ekonomický efekt a mnohdy i zvýšení bez
dodání 10 - 14 dní
Cena:  160,- Kč
TPG 920 26 - Katodická ochrana potrubí uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP79
TPG 920 26 - Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG 92026 Cílem technických pravidel TPG 920 26 je usnadnit specialistům protikorozní ochrany orientovat se v současném systému normativních dokumentů, který platí pro navrhování a stavbu zařízení ka
Cena:  385,- Kč
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu 
Katalogové číslo:  TP36
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu
TPG 959 01 Technická pravidla TPG 959 01 stanovují základní požadavky pro navrhování, výrobu, zkoušky a kontroly filtračního zařízení a definují parametry charakterizující jeho funkční vlastnosti, kt
Cena:  274,- Kč
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 
Katalogové číslo:  TP39
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
TPG 201 01 TPG  201 01 slouží k vytvoření optimálních podmínek pro projektování, montáž, údržbu, kontroly, zkoušky a revize plynových zařízení a provozních sond a sond s tlakem plynu na ústí na podze
dodání 10 - 14 dní
Cena:  312,- Kč
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG 
Katalogové číslo:  TP4
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG
TPG 301 01  TPG 301 01 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG (včetně změny z1 1.4.2003) POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
dodání 10 - 14 dní
Cena:  121,- Kč
TPG 403 01 - Použití propan butanu ( LPG ) k pohonu motorových vozidel 
Katalogové číslo:  TP9
TPG 403 01 - Použití propan butanu ( LPG ) k pohonu motorových vozidel
TPG 403 01 Předpis TPG 403 01 stanoví podmínky pro montáž, zkoušení, revize a provoz plynového zařízení silničních motorových vozidel, jejich. způsobilost odpovídá vyhlášce FMD č.41/1984 Sb. ve znění
dodání 10 - 14 dní
Cena:  145,- Kč
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metodyStanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody. 
Katalogové číslo:  TP12
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metodyStanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli.  Diagnostické metody.
TPG 700 02 Systém diagnostických metod umožňuje objektivnější posouzení technického stavu plynovodů, rizika poruch a jejich následků. Výsledky získané jeho systematickým používáním lze aplikovat pro
dodání 10 - 14 dní
Cena:  1 397,- Kč
TPG 702 06 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony 
Katalogové číslo:  TP69
TPG 702 06 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
TPG 702 06 Tato TPG 702 06 stanoví podmínky přerušení průtoku topných plynů v potrubí plynovodů s nejvyšším provozním tlakem do 4 barů včetně použitím uzavíracích balonů. Pravidla platí pro uzavírání
dodání 10 - 14 dní
Cena:  220,- Kč
TPG 807 01 - Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz 
Katalogové číslo:  TP72
TPG 807 01 - Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz
TPG 807 01 Tato technická pravidla platí v návaznosti na ČSN EN 419-1, ČSN EN 13410, ČSN EN 777-1 až 4, ČSN EN 416-1 pro projektování, instalaci a provoz plynových světlých a tmavých zářičů s plyn
dodání 10 - 14 dní
Cena:  407,- Kč
TPG 920 22 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany 
Katalogové číslo:  TP56
TPG 920 22 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
TPG 920 22 Tato technická TPG 920 22 pravidla stanovují konkrétní podmínky pro provozování a údržbu zařízení používaných pro aktivní protikorozní ochranu ocelových plynových zařízení uložených v zemi
Cena:  168,- Kč
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP49
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 02 Tato technická pravidla TPG 927 02 stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi. Tato TPG 927 02
Cena:  195,- Kč
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu 
Katalogové číslo:  TP68
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
TPG 927 06 Při zřizování a provozu technických zařízení z plastů sehrává důležitou úlohu odborná způsobilost nejen svářečů plastů, ale i vyššího svářečského personálu. Jeho odborná zdatnost má bezpro
Cena:  225,- Kč
TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu 
Katalogové číslo:  TP33
TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TPG 943 01 Tato pravidla TPG 943 01 určují základní požadavky na zkoušení a značení pěnotvorných prostředků, které se používají ke zjišťování úniků plynu na potrubí. Teplotní rozsah použití těchto lá
Cena:  94,- Kč
TDG 919 01 - Revizní kniha plynových spotřebičů 
Katalogové číslo:  TD8
TDG 919 01 - Revizní kniha plynových spotřebičů
TDG 919 01 Tato technická doporučení stanoví základní požadavky na zpracování a rozsah revizní knihy plynových spotřebičů s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a větším, ve kterých se spalují plynná pa
dodání 10 - 14 dní
Cena:  138,- Kč
TPG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí 
Katalogové číslo:  P74
TPG 702 07 - Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
TPG 702 07 Chránička, ani ochranná trubka není součástí plynovodu, ale jeho příslušenstvím, a proto je posuzována jako stavební konstrukce. Tato technická pravidla stanovují zásady pro posouzení úno
dodání 10 - 14 dní
Cena:  768,- Kč
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení 
Katalogové číslo:  P60
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
TPG 700 03 Tato technická pravidla, v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., stanovují podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a k
dodání 10 - 14 dní
Cena:  490,- Kč
TPG 200 00 - Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG) 
Katalogové číslo:  TP119
TPG 200 00 - Skladování, prodej a doprava tlakových nádob se zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG)
TPG 201 01 TPG  201 01 slouží k vytvoření optimálních podmínek pro projektování, montáž, údržbu, kontroly, zkoušky a revize plynových zařízení a provozních sond a sond s tlakem plynu na ústí na podze
dodání 10 - 14 dní
Cena:  152,- Kč
TPG 703 01 : 2011 - Průmyslové plynovody 
Katalogové číslo:  TP95
TPG 703 01 : 2011 - Průmyslové plynovody
TPG 703 01 vč. Z1 : 2016 Se zavedením ČSN EN 15001-1, 2 byla zrušena ČSN 38 6420. Na základě výsledku analýzy problematiky plynovodů pro průmyslové využití (dále jen průmyslových plynovodů) byla zpra
dodání 10 - 14 dní
Cena:  528,- Kč
TPG 702 09 - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně 
Katalogové číslo:  TP97
TPG 702 09  - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 09 Tato technická pravidla stanovují podmínky, za kterých je možné provádět opravy plynovodů a přípojek z oceli, s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně. V pravidlech jsou za
dodání 10 - 14 dní
Cena:  342,- Kč
TPG 983 02 - Plynové hospodářství bioplynových stanic 
Katalogové číslo:  TD21
TPG 983 02 - Plynové hospodářství bioplynových stanic
TPG 983 02 Tato technická pravidla stanovují základní technické požadavky na zařízení pro výrobu bioplynu. Cílem tohoto dokumentu je definovat technická pravidla vedoucí k bezpečnému provozu bioplyn
Cena:  693,- Kč
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 
Katalogové číslo:  TP100
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 23 Jedním ze základních materiálů konstrukcí používaných v plynárenském průmyslu jsoukonstrukční oceli, které bez dostatečné protikorozní ochrany při expozici v atmosféře korodují, což může v
Cena:  352,- Kč
TPG 304 01 - Čerpací stanice propan - butanu pro motorová vozidla 
Katalogové číslo:  TP5
TPG 304 01 - Čerpací stanice propan - butanu pro motorová vozidla
Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla (včetně změny z1 1.4.2003)
dodání 10 - 14 dní
Cena:  86,- Kč
TPG 605 02 - Regulační stanice, regulační zařízení 
Katalogové číslo:  TP59
TPG 605 02 - Regulační stanice, regulační zařízení
TPG 605 02  Tato technická pravidla v návaznosti na ČSN EN 12186 stanovují základní systémové požadavky na projektování, stavbu, montáž zařízení, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu:
dodání 10 - 14 dní
Cena:  446,- Kč
TPG 700 21 - Čichačky pro plynovody a přípojky 
Katalogové číslo:  TP13
TPG 700 21 - Čichačky pro plynovody a přípojky
Tato TPG 700 21 slouží k zajištění jednotnosti při konstrukci a výrobě čichaček, které umožňují kontrolu případných úniků plynu z potrubí a tím přispívají ke zvýšení bezpečnosti a provozuschopnosti pl
dodání 10 - 14 dní
Cena:  83,- Kč
TPG 702 08 - Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně 
Katalogové číslo:  TP84
TPG 702 08 - Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
TPG 702 08  Tato technická pravidla TPG 702 08 stanoví podmínky provádění oprav a zkoušení opravených úseků potrubí plynovodů a přípojek z oceli pro rozvod zemního plynu, bioplynu a plynné fáze propa
dodání 10 - 14 dní
Cena:  185,- Kč
TPG 800 02 - Spotřebiče na plyn. Paliva s relat. hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu 
Katalogové číslo:  TP61
TPG 800 02 - Spotřebiče na plyn. Paliva s relat. hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu
TPG 800 02 Technická pravidla TPG 800 02 reagují na revizi ČSN 06 1008 a vydání ČSN EN 1775 (38 6441). Využívají poznatků získaných při zpracování TPG 704 01, TPG 908 02, TPG 402 01 a zkušeností s in
dodání 10 - 14 dní
Cena:  163,- Kč
TPG 902 01 - Přepočet vyjadřování objemu zemního plynu 
Katalogové číslo:  TP73
TPG 902 01 - Přepočet vyjadřování objemu zemního plynu
TPG 902 01 Toto TPG 902 01 slouží jako doporučení k postupu výpočtu objemu nebo hustoty zemního plynu v závislosti na stavových podmínkách – teplotě a tlaku a dále pak k vzájemnému přepočítávání obje
dodání 10 - 14 dní
Cena:  295,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat