Sponzorovaný odkaz

Plynařské normy TPG, TD a TIN - strana 2

Plynařské normy TPG, TD, TIN

Technická pravidla TPG, technická doporučení TD a technicko - normativní dokumenty TIN jsou normativní dokumenty přijaté na úrovni odvětví nezávislou schvalovací komisí se zastoupením dotčených orgánů a organizací.

Jsou vypracovány ve spolupráci zainteresovaných stran pomocí konzultací a postupů konsenzu a od okamžiku jejich schválení jsou uvedenými orgány a organizacemi považovány za uznaná technická pravidla vyjadřující stav techniky podle ustanovení ČSN EN 45020.

 

Mezi normy TPG patří i revidovaná Technická pravidla TPG 704 01která  vycházejí z ustanovení

ČSN EN 1775:2008 (38 6441) „Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky“  a stanovují podrobnější úpravu pro oblast navrhování, stavbu, rekonstrukci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu odběrných plynových zařízení včetně spotřebičů na plynná paliva v budovách. Jsou používána s využitím ČSN EN 1775.

Seřadit podle: 
Počet: 
TPG 704 03 : 2009 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba. 
Katalogové číslo:  TP86
TPG 704 03 : 2009 - Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.
TPG 704 03 Pro zhotovování domovních plynových rozvodů jsou neustále vyvíjeny nové komponenty, které mají řadu výhod, např. snadnou, časově úspornou instalaci, ekonomický efekt a mnohdy i zvýšení bez
Cena:  160,- Kč
TPG 920 26 - Katodická ochrana potrubí uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP79
TPG 920 26 - Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG 92026 Cílem technických pravidel TPG 920 26 je usnadnit specialistům protikorozní ochrany orientovat se v současném systému normativních dokumentů, který platí pro navrhování a stavbu zařízení ka
Cena:  385,- Kč
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu 
Katalogové číslo:  TP36
TPG 959 01 - Zařízení pro filtraci plynu
TPG 959 01 Technická pravidla TPG 959 01 stanovují základní požadavky pro navrhování, výrobu, zkoušky a kontroly filtračního zařízení a definují parametry charakterizující jeho funkční vlastnosti, kt
Cena:  274,- Kč
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu 
Katalogové číslo:  TP39
TPG 201 01 - Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
TPG 201 01 TPG  201 01 slouží k vytvoření optimálních podmínek pro projektování, montáž, údržbu, kontroly, zkoušky a revize plynových zařízení a provozních sond a sond s tlakem plynu na ústí na podze
Cena:  312,- Kč
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG 
Katalogové číslo:  TP4
TPG 301 01 - Plnírny přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG
TPG 301 01  TPG 301 01 Plnírny, přípravny, zkušebny a opravny kovových tlakových nádob k dopravě LPG (včetně změny z1 1.4.2003) POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!
Cena:  121,- Kč
TPG 403 01 - Použití propan butanu ( LPG ) k pohonu motorových vozidel 
Katalogové číslo:  TP9
TPG 403 01 - Použití propan butanu ( LPG ) k pohonu motorových vozidel
TPG 403 01 Předpis TPG 403 01 stanoví podmínky pro montáž, zkoušení, revize a provoz plynového zařízení silničních motorových vozidel, jejich. způsobilost odpovídá vyhlášce FMD č.41/1984 Sb. ve znění
Cena:  145,- Kč
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metodyStanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli. Diagnostické metody. 
Katalogové číslo:  TP12
TPG 700 02 - Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metodyStanovení technického stavu nízkotlakých a středotlakých plynovodních sítí z oceli.  Diagnostické metody.
TPG 700 02 Systém diagnostických metod umožňuje objektivnější posouzení technického stavu plynovodů, rizika poruch a jejich následků. Výsledky získané jeho systematickým používáním lze aplikovat pro
Cena:  1 397,- Kč
TPG 702 06 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony 
Katalogové číslo:  TP69
TPG 702 06 - Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
TPG 702 06 Tato TPG 702 06 stanoví podmínky přerušení průtoku topných plynů v potrubí plynovodů s nejvyšším provozním tlakem do 4 barů včetně použitím uzavíracích balonů. Pravidla platí pro uzavírání
Cena:  220,- Kč
TPG 807 01 - Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz 
Katalogové číslo:  TP72
TPG 807 01 - Vytápění plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace, provoz
TPG 807 01 Tato technická pravidla platí v návaznosti na ČSN EN 419-1, ČSN EN 13410, ČSN EN 777-1 až 4, ČSN EN 416-1 pro projektování, instalaci a provoz plynových světlých a tmavých zářičů s plyn
Cena:  407,- Kč
TPG 920 22 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany 
Katalogové číslo:  TP56
TPG 920 22 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
TPG 920 22 Tato technická TPG 920 22 pravidla stanovují konkrétní podmínky pro provozování a údržbu zařízení používaných pro aktivní protikorozní ochranu ocelových plynových zařízení uložených v zemi
Cena:  168,- Kč
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi 
Katalogové číslo:  TP49
TPG 927 02 - Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
TPG 927 02 Tato technická pravidla TPG 927 02 stanoví zásady pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi. Tato TPG 927 02
Cena:  195,- Kč
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu 
Katalogové číslo:  TP68
TPG 927 06 - Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
TPG 927 06 Při zřizování a provozu technických zařízení z plastů sehrává důležitou úlohu odborná způsobilost nejen svářečů plastů, ale i vyššího svářečského personálu. Jeho odborná zdatnost má bezpro
Cena:  225,- Kč
TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu 
Katalogové číslo:  TP33
TPG 943 01 - Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TPG 943 01 Tato pravidla TPG 943 01 určují základní požadavky na zkoušení a značení pěnotvorných prostředků, které se používají ke zjišťování úniků plynu na potrubí. Teplotní rozsah použití těchto lá
Cena:  94,- Kč
TDG 919 01 - Revizní kniha plynových spotřebičů 
Katalogové číslo:  TD8
TDG 919 01 - Revizní kniha plynových spotřebičů
TDG 919 01 Tato technická doporučení stanoví základní požadavky na zpracování a rozsah revizní knihy plynových spotřebičů s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a větším, ve kterých se spalují plynná pa
Cena:  138,- Kč
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení 
Katalogové číslo:  P60
TPG 700 03 - Podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a pro umísťování staveb v bezpečnostních pásmech plynových zařízení
TPG 700 03 Tato technická pravidla, v návaznosti na zákon č. 458/2000 Sb., stanovují podmínky pro provádění pracovních činností a umísťování staveb v ochranných pásmech plynárenských zařízení a k
Cena:  490,- Kč
TPG 703 01 : 2011 - Průmyslové plynovody 
Katalogové číslo:  TP95
TPG 703 01 : 2011 - Průmyslové plynovody
TPG 703 01 vč. Z1 : 2016 Se zavedením ČSN EN 15001-1, 2 byla zrušena ČSN 38 6420. Na základě výsledku analýzy problematiky plynovodů pro průmyslové využití (dále jen průmyslových plynovodů) byla zpra
Cena:  528,- Kč
TPG 702 09 - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně 
Katalogové číslo:  TP97
TPG 702 09  - Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 09 Tato technická pravidla stanovují podmínky, za kterých je možné provádět opravy plynovodů a přípojek z oceli, s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně. V pravidlech jsou za
Cena:  342,- Kč
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi 
Katalogové číslo:  TP100
TPG 920 23 - Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
TPG 920 23 Jedním ze základních materiálů konstrukcí používaných v plynárenském průmyslu jsoukonstrukční oceli, které bez dostatečné protikorozní ochrany při expozici v atmosféře korodují, což může v
Cena:  352,- Kč
TPG 304 01 - Čerpací stanice propan - butanu pro motorová vozidla 
Katalogové číslo:  TP5
TPG 304 01 - Čerpací stanice propan - butanu pro motorová vozidla
Čerpací stanice propan-butanu pro motorová vozidla (včetně změny z1 1.4.2003)
Cena:  86,- Kč
TPG 605 02 - Regulační stanice, regulační zařízení 
Katalogové číslo:  TP59
TPG 605 02 - Regulační stanice, regulační zařízení
TPG 605 02  Tato technická pravidla v návaznosti na ČSN EN 12186 stanovují základní systémové požadavky na projektování, stavbu, montáž zařízení, zkoušení a uvádění do provozu, provoz a údržbu:
Cena:  446,- Kč
TPG 920 25 - Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení 
Katalogové číslo:  TP82
TPG 920 25 - Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
TPG 920 25 Tato technická pravidla TPG 920 25 rozvádějí evropské normy CEN a CENELEC citované v textu, nahrazují zrušenou ČSN 03 8369 a doplňují ČSN 03 8370 a ČSN 03 8350, kde je řešena problematika
Cena:  353,- Kč
TPG 921 21 - Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo 
Katalogové číslo:  TP47
TPG 921 21 - Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
TPG 921 21 Tato technická pravidla TPG 921 21 stanovují požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo pro reprodukovatelné dosažení kvalitních svarů a vytvářejí rámec pro zajištění kvality výstav
Cena:  205,- Kč
TPG 921 23 - Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů 
Katalogové číslo:  TP71
TPG 921 23 - Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
TPG 921 23 Tato technická pravidla TPG 921 23 stanovují požadavky na svařovací zařízení pro svary polyfúzí především v oblasti parametrů podstatných pro reprodukovatelné dosažení kvalitních svarů a v
Cena:  155,- Kč
TPG 923 01 - Certifikace procesů 
Katalogové číslo:  TP76
TPG 923 01 - Certifikace procesů
TPG 923 01:2015 Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikají
NOVINKA
Cena:  526,- Kč
TPG 923 02 - Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav 
Katalogové číslo:  TP80
TPG 923 02 - Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
TPG 923 02 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), vyžaduje zabezpečit veškerou činnost prov
Cena:  226,- Kč
TPG 927 07 - Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů 
Katalogové číslo:  TP62
TPG 927 07 - Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
TPG 927 07 Tato technická pravidla TPG 927 07 úzce souvisí s TPG 927 05 „Kurzy pro svařování a lepení plastů“ a s TPG 927 04 „Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilo
Cena:  135,- Kč
TD 701 02 - Plynovody ze sklolaminátů 
Katalogové číslo:  TD7
TD 701 02 - Plynovody ze sklolaminátů
TD 702 01 Vysokotlaká, skleněným vláknem zpevněná epoxidová potrubí jsou v zahraničí již běžně používána v průmyslu těžby ropy a zemního plynu. Takovýmito potrubími lze řešit problémy spojené s různ
Cena:  193,- Kč
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů 
Katalogové číslo:  TP25
TPG 920 21 - Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů
TPG 920 21 Tato technická pravidla uvádějí přehled izolací a izolačních systémů pro tovární izolace trubek, izolace potrubí, jejich součástí a nádrží prováděné na stavbě, prostředky mechanické ochran
Cena:  296,- Kč
TPG 905 01:2014 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení 
Katalogové číslo:  TP83
TPG 905 01:2014 - Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
TPG 905 01:2014 Tatote chnická pravidla TPG 905 01:2014 obsahují 13 dále uvedených částí: –      Obecná ustanovení  –      Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana –      Plynovody a
Cena:  1 711,- Kč
TPG 800 02 - Spotřebiče na plyn. Paliva s relat. hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu 
Katalogové číslo:  TP61
TPG 800 02 - Spotřebiče na plyn. Paliva s relat. hustotou vyšší než vzduch, umístěné v prostorech pod úrovní terénu
TPG 800 02 Technická pravidla TPG 800 02 reagují na revizi ČSN 06 1008 a vydání ČSN EN 1775 (38 6441). Využívají poznatků získaných při zpracování TPG 704 01, TPG 908 02, TPG 402 01 a zkušeností s in
Cena:  163,- Kč
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat