Detail produktu

TPG 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)

TPG 205 01 - Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)

Vaše cena s DPH
160 Kč
Vaše cena bez DPH
145 Kč
 
dodání 10 - 14 dní
Počet
 ks

Informace o normě

Označení normy:TPG 20501
Katalogové číslo:TP57
Vydáno:21.3.2001
Převzetí: Norma je vydána v českém jazyce (popř. ve slovenském jazyce pouze u norem vydaných před rokem 1993)

Stručný popis normy – anotace

TPG 205 01

TPG 205 01 stanoví podmínky pro projektování, umístění, provedení, provoz, včetně vedení dokumentace, kontrolu a údržbu plynojemů. Dále řeší odbornou způsobilost zaměstnanců.

Pravidla se používají i při skladování bioplynu v plynovém hospodářství čistíren odpadních vod, pro které platí ČSN 75 6415. Pravidla se nevztahují na podzemní zásobníky plynu a na skladování plynu v kapalném nebo rozpuštěném stavu.

Pravidla se rovněž nevztahují na skladování vzduchu (vzduchojemy). Plynojemy postavené a projektová dokumentace plynojemů vypracovaná nebo rozpracovaná před datem platnosti těchto pravidel se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a .životního prostředí nerozhodnou jinak.

Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat