Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13979-1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2022
ČSN EN 13979-1 - Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

ČSN EN 13979-1

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
22.26 €
Označení normy:ČSN EN 13979-1
Třídící znak:280525
Počet stran:52
Vydáno:01.05.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514702
DESCRIPTION

ČSN EN 13979-1

Tento dokument definuje postup posouzení konstrukčního řešení kovaného a válcovaného celistvého kola (RST). Toto posouzení se provádí před uvedením kola do provozu. Tento dokument popisuje zejména posouzení, která je třeba provést za účelem použití kol v evropské síti, a která navíc splňují požadavky na kvalitu v souladu s požadavky definovanými v EN 13262. Posouzení konstrukčního řešení zahrnuje následující aspekty: geometrický (umožnění zaměnitelnosti různých řešení pro stejnou aplikaci), termomechanický (kontrolovat deformace kol a zajistit, aby brzdění nezpůsobilo lom kol), mechanický (zajistit, aby na desce kola nedocházelo k únavovým trhlinám a aby při mimořádném zatížení nedocházelo k trvalé deformaci) a akustický (zajistit, aby zvolené řešení bylo stejně dobré jako referenční kolo). Tento dokument se nevztahuje na posouzení náboje nebo věnce. Byl vypracován pro kola nepoháněných dvojkolí brzděných zdržovou brzdou a pro tento typ kol platí v plném rozsahu.