Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 474-8+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2009
ČSN EN 474-8+A1 - Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-8+A1

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
9.41 €
Označení normy:ČSN EN 474-8+A1
Třídící znak:277911
Počet stran:16
Vydáno:01.10.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84251
DESCRIPTION

ČSN EN 474-8+A1

Tato část EN 474 určuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro stroje pro zemní práce - grejdry popsané v EN ISO 6165:2006. Tato část se týká rovněž odvozeného strojního zařízení určeného především pro použití s pracovním zařízením pro rozvolňování, nabírání, přemisťování, přepravu a rozprostírání zeminy a horniny. Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se grejdrů, když jsou tyto stroje používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma specifikuje příslušná technická opatření pro odstranění nebo snížení rizik vznikajících z významných rizik, nebezpečných situací a událostí, které mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo údržby strojů pro zemní práce. V této evropské normě jsou specifikována příslušná technická opatření k vyloučení nebo snížení rizik, která vznikají z významných nebezpečí, a která jsou spojena s provozováním stroje, jeho seřizováním a nastavováním, vyprazdňováním nákladu a běžnou údržbou.