Menu
0
Celková cena
0 Kč

NAŠI PARTNEŘI:

 

 

AENOR - The Spanish Association for Standardization and Certification - Španělské normy UNE ve španělštině a angličtině 

 

ASTM INTERNATIONAL - Americké normy ASTM 

 

 

 

Beuth Verlag GmbH - Německé normy DIN  

 

 

 

BSI Group - British Standards Institution (BSI)  - Britské normy a předpisy BS, PD ..... 

 

 

 

Česká agentura pro standardizaci - České normy ČSN a mezinárodní normy ISO, IEC atd 

 

 

 

 

Česká společnost pro jakost - publikace pro automobilový průmysl VDA a AIAG v českém jazyce

 

 

 

VDA QMC - Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V.  - publikace pro automobilový průmysl VDA v němčině a angličtině                                    

 

 

 

 

 

Český normalizační institut ukončil svoji činnost k 31. 12. 2008 a nástupnickou organizací se stal:  

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Zdroj: www.unmz.cz

 

Od 1.1.2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

 

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: www.agentura-cas.cz/o-nas

 

Od 1.1.2009 zajišťujeme z pověření ÚNMZ a od 1. 1. 2018 z pověření České agentury pro standardizaci distribuci všech českých norem ČSN i zahraničních technických norem pro oblast celé České republiky a veškeré služby spojené s problematikou technických norem a technické normalizace např.: 

 

 

Normy dodáváme v tištěné podobě ve formě autorizovaných výtisků, objednané normy expedujeme v den obdržení objednávky. Normy lze také zakoupit v naší prodejně v Plzni, kde Vám je rádi na počkání vytiskneme. 

V našem e-shopu naleznete informace o všech platných ČSN normách, vč. změn norem a tiskových oprav norem. Tiskové opravy lze zdarma stáhnout ve formátu PDF. Informace o zrušených normách a o náhradách norem Vám rádi sdělíme zdarma na kterémkoliv z uvedených kontaktů.

Informace o nově vydávaných normách ČSN naleznete v sekci Věstníky ÚNMZ a Nabídky.

Zpracování dat
Schovat