Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
Sponsored link
Vydáno: 01.03.1983
ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

ČSN 06 3003

Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.12 €
Označení normy:ČSN 06 3003
Třídící znak:063003
Počet stran:44
Vydáno:01.03.1983
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:24785
DESCRIPTION

ČSN 06 3003

Norma platí pro projekci, konstrukci, výrobu, zkoušení, montáž, provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky, zkoušky, revize, opravy a rekonstrukce průmyslových plynových pecí s příkonem od 50 kW otápěných průmyslovými topnými plyny podle ČSN 38 5502. Norma se odvolává na vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb. a SÚBP č. 26/1979 Sb., jimiž se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví řadu organizačních požadavků, které musí být obecně plněny. (Většina má bezpečnostní charakter.) Nejrozsáhlejší část normy obsahuje technické požadavky, méně rozsáhlé jsou normalizované požadavky na montáž, zkoušení, provoz, údržbu a opravy pece. Celá řada ustanovení má bezpečnostně technický charakter (prevence výbuchu, požáru a pod.) Zvláštním způsobem jsou normalizovány hygienické požadavky, a to v subkapitole "design", kde se normalizují obecné požadavky na větrání, osvětlení (čl. 305 = osvětlení), hlučnost, ale i teplota částí ovládačů v místech uchopení, sálání na pracovním stanovišti a další. (blíže viz čl. 301 - 325.) Pokud jde o hluk obsahuje ustanovení o dodržování hygienických předpisů pro hluk (čl. 301) a dále: "v místě pobytu obsluhy pece nesmí přesahovat ekvivalentní hladina hluku, způsobená provozem pece při trvalé denní expozici 8 hodin a ve frekvenční oblasti nad 1 000 Hz hodnotu 85 dB (A). (čl. 304.)" Kromě hluku normalizuje se též dodržování přípustných hodnot vibrací a přípustných koncentrací škodlivin v ovzduší bez další bližší specifikace (čl. 301). ČSN 06 3003 byla schválena 24.10.1981 a nabyla účinnosti od 1.3.1983. Nahradila ČSN 06 3003 z 26.2.1969 a ČSN 38 6601 z 15.1.1964. "Změnou a)-6/1988" se s účinností od 1.8.1988 mění několik ustanovení normy, především pro kanály a revize elektrického zařízení.