Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 06 3010 - Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
Sponsored link
Vydáno: 01.09.1995
ČSN 06 3010 - Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

ČSN 06 3010

Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
9.96 €
Označení normy:ČSN 06 3010
Třídící znak:063010
Počet stran:16
Vydáno:01.09.1995
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:17915
DESCRIPTION

ČSN 06 3010

Norma platí pro palivové průmyslové pece oboru 434 (pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů), otápěné plynným nebo kapalným palivem, případně jejich kombinací. Norma sjednocuje metodiku sestavení tepelných bilancí průmyslových palivových pecí včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdeje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci pece a tím vytváří základ pro hodnocení tepelné práce palivových průmyslových pecí ve smyslu ČSN 06 3007. Norma sestává z následujících kapitol: kap. 2: Značky a jednotky, kap. 3: Rozdělení pecí pro účely sestavení tepelné bilance, kap. 4: Tepelná bilance, kap. 5: Ukazatelé charakterizující práci pece, kap. 6: Pokyny k získávání vstupních dat nezbytných k výpočtu tepelných bilancí. Norma obsahuje inormativní Přílohu A: Fyzikální parametry k výpočtu tepelné bilance. ČSN 06 3010 byla vydána v září 1995.