Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2007
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

ČSN 06 3090

Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.26 €
Označení normy:ČSN 06 3090
Třídící znak:063090
Počet stran:44
Vydáno:01.03.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:77495
DESCRIPTION

ČSN 06 3090

Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Stanoví třídění těchto zařízení v závislosti na různých hlediscích. Základem tohoto třídění je kritérium konstrukčního provedení reakčního (spalovacího) prostoru; dále pak technologická a provozní hlediska. Shrnuje rovněž základní konstrukční znaky těchto zařízení. Dále norma stanoví metodiku sestavení tepelných bilancí spalovacích pecí na zneškodňování a energetické využívání odpadů, včetně výpočtu jednotlivých bilančních položek příjmu a výdeje tepla i ukazatelů charakterizujících tepelnou práci a technologickou funkci těchto zařízení.