Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 0008 - Pasport kotle
Sponsored link
Vydáno: 01.10.1985
ČSN 07 0008 - Pasport kotle

ČSN 07 0008

Pasport kotle

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.98 €
Označení normy:ČSN 07 0008
Třídící znak:070008
Počet stran:24
Vydáno:01.10.1985
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:24789
DESCRIPTION

ČSN 07 0008

Touto normou se zavádí ST SEV 288-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplňuje asi 15 čl., podobně jako dosud platná ČSN, převádějící ST SEV 288-76. Norma RVHP určuje formu pasportu parních kotlů s přetlakem nad 0,07 MPa a horkovodních kotlů o teplotě vody nad 115 °C. Neurčuje povinnost vyplňovat všechny tab. a rubriky pasportu a neurčuje rozsah a druh vykonávaných zkoušek. Dodržení zásad bezpečnosti práce při vyplňování pasportu je zaručena tím, že zpracovatelem normy je ČÚBP. Pasport má celkem 15 částí. ČSN 07 0008 byla schválena 30.8.1984 a nabyla účinnosti od 1.10.1985. Nahradila ČSN 07 0008 ze 4.12.1978.