Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 0010 - Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní
Sponsored link
Vydáno: 01.07.1967
ČSN 07 0010 - Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

ČSN 07 0010

Základní parametry a výkony pro parní kotle stabilní

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
4.09 €
Označení normy:ČSN 07 0010
Třídící znak:070010
Počet stran:8
Vydáno:01.07.1967
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:6535
DESCRIPTION

ČSN 07 0010

Norma platí pro parní kotle stabilní, projektované po 1.7.1967, s jmenovitým tlakem páry od 8,5 kp.cm-2 do 259 kp.cm-2 s jmenovitou teplotou přehřáté páry do 570 °C a s jmenovitým výkonem od 0,4 t.h-1. Norma se nevztahuje na kotle pro odpadní teplo a pro kotle pro zvláštní účely. Norma stanoví řadu jmenovitých výkonů a odpovídající řadu jmenovitých hodnot základních parametrů, určených k dodržování při trvalém provozu kotle, a to jak co do jejich velikosti, tak co do jejich doby trvání. Ustanovení o udržování základních parametrů na jmenovitých hodnotách a o dovolených odchylkách musí být včleněna do provozních předpisů parního kotle. ČSN 07 0010 byla schválena 18.1.1967 a nabyla účinnosti od 1.7.1967. Nahradila ČSN 07 0010 z 12.12.1960. "Změnou a)-4/1984" se s účinností od 1.1.1985 v normě vypouští čl. 21 a tab. protože jsou nahrazeny ČSN 07 0020 z r.1983.