Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 0020 - Parné kotly. Typy a základné parametre
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1985
ČSN 07 0020 - Parné kotly. Typy a základné parametre

ČSN 07 0020

Parné kotly. Typy a základné parametre

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
7.32 €
Označení normy:ČSN 07 0020
Třídící znak:070020
Počet stran:12
Vydáno:01.01.1985
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:24792
DESCRIPTION

ČSN 07 0020

Touto normou se zavádí ST SEV 3034-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články, které se přímo netýkají ochrany zdraví. Norma RVHP platí pro stabilní parní kotle s množstvím vyrobené páry od 0,16 do 3950 t.h-1, s přetlakem od 0,9 do 25 MPa, které vyrábějí sytou a přehřátou páru s teplotou přehřáté páry do 565°C. Většinou jen formou tabulek je normalizováno pro jednotlivé typy kotlů množství vyrobené páry, její přetlak, stav nebo teplota a teplota napájecí vody. ČSN 07 0020 byla schválena 6.10.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1985. "Změnou a)-12/1985" se s účinností od 1.2.1986 provádí v normě drobné úpravy textu. "Změnou b)-12/1988" se s účinností od 1.2.1988 provádí šest dalších úprav textu.