Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 0414-1 - Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1989
ČSN 07 0414-1 - Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

ČSN 07 0414-1

Bezpečnostní technika. Kotle parní a horkovodní. Všeobecné požadavky na pevnostní výpočet

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
7.37 €
Označení normy:ČSN 07 0414-1
Třídící znak:070414
Počet stran:12
Vydáno:01.01.1989
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:24797
DESCRIPTION

ČSN 07 0414-1

Norma je překladem ST SEV 5307-85 s čs. doplňkem, který se týká kotlů, které byly v době účinnosti normy již rozpracovány. Norma RVHP platí pro parní kotle s pracovním přetlakem nad 0,07 MPa a pro horkovodní kotle s teplotou vody nad 115°C a stanoví všeobecné požadavky na pevnostní výpočet základních částí kotle: bubnů, ekonomizérů, přehříváků páry, expandérů, chladičů páry, potrubí v kotli atd., které jsou provozovány pod tlakem a namáhány nárazovým nebo opakovaným statickým tlakem. Výpočet se provádí za účelem volby jejich základních rozměrů. Jsou normalizovány zejména výpočtový přetlak, výpočtová teplota stěny, dovolené napětí a tloušťka stěny a přídavky. Poslední, jednočlánková kap. 6 obsahuje ustanovení o součinitelích bezpečnosti (odkazem na 3. díl této normy). ČSN 07 0414-1 byla schválena 14.3.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila spolu s částmi 2 a 3 části 1 až 13 ČSN 07 0414 z 22.7.1975.