Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 07 4009 - Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1978
ČSN 07 4009 - Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku

ČSN 07 4009

Předpisy pro zařízení na přípravu uhelného prášku

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
9.97 €
Označení normy:ČSN 07 4009
Třídící znak:074009
Počet stran:16
Vydáno:01.01.1978
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:741
DESCRIPTION

ČSN 07 4009

Norma stanoví základní požadavky pro projektování, konstruování, výrobu a montáž mlecího zařízení s příslušenstvím, pro přípravu uhelného prášku a platí pro nově projektovaná zařízení, určená pro parní a horkovodní kotle i jiná provozní zařízení na přípravu uhelného prášku pro kotle. Zařízení vyrobená před účinností této normy a nevyhovující v celém rozsahu jejím ustanovením je třeba upravit na odpovídající stav při nejbližší rekonstrukci. Zařízení, která jsou v projekci a výstavbě, a neodpovídají ustanovením této normy je třeba - s ohledem na stupeň důležitosti - uvést postupně do souladu s touto normou, nejpozději však do r.1990. Norma vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části věnuje pozornost jednak všeobecným požadavkům, jednak podmínkám pro snížení nebezpečí výbuchu uhelného prášku. Stanoví např. (čl. 31) podmínky ovlivňující vznícení a průběh výbuchu: koncentrace prachu, jemnost mletí, obsah prchavého podílu v hořlavině, přítomnost turbulentního pohybu výbušné směsi, hořlavých plynů, obsahu vody v palivu (čím více, tím menší nebezpečí) apod. Určuje dále (čl. 32) okolnosti, které nebezpečí výbuchu snižují: obsah popele v uhlí, přítomnost inertních plynů, únikové otvory apod. Největší část normy je věnována provedení a umístění mlecích zařízení (čl. 36 - 106). Norma uvádí stavební i technické požadavky zvlášť pro jednotlivé části mlecího zařízení. Konkrétně v čl. 36 - 43 jsou normalizovány požadavky na budovy, v čl. 46 - 56 na dopravu uhlí, v čl. 58 - 65 na zásobníky prášku, v čl. 68 - 77 na sušicí a mlecí zařízení, v čl. 82 - 92 na práškovody a v čl. 94 - 106 na pojistná zařízení. ČSN 07 4009 byla schválena 15.4.1977 a nabyla účinnosti od 1.1.1978. Nahradila ČSN 07 4009 z r.1964.