Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení
Vydáno: 01.01.1987
ČSN 12 7040 - Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

ČSN 12 7040

Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.48 €
Označení normy:ČSN 12 7040
Třídící znak:127040
Počet stran:16
Vydáno:01.01.1987
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:25019
DESCRIPTION

ČSN 12 7040

Norma platí pro navrhování odsávacích zařízení od strojů a od technických zařízení s výskytem škodlivin, projektovaných po dni účinnosti normy. Nezahrnuje však zásady pro řešení odsávání od strojů a technických zařízení, kde toto je nezbytnou funkční součástí technologického procesu (např. odvod spalin z energetických kotlů), nebo přemísťování sypkého materiálu proudem vzdušiny (např. pneumatická doprava dřevoodpadu od dřevoobráběcích strojů) apod. Norma platí i pro odsátí škodlivin od strojů a technických zařízení dovezených ze zahraničí. Problematika odsávání škodlivin v některých konkrétních oblastech užití se řeší a posuzuje podle dalších technických norem a předpisů, zejm. třídy 12 a 83 a hygienických předpisů, (jsou uvedeny v Dodatku). Na normu navazují souvisící technické podmínky vzduchotechnických zařízení. Pro navrhování norma specifikuje všeobecné požadavky, požadavky na stanovení odsávacího místa, na úpravu místa u přímého odsávání, na odvádění škodlivin a jejich odlučování i na vzduchotechnické údaje. Velmi stručně jsou normalizovány požadavky na montáž, dodávání, provoz a údržbu. ČSN 12 7040 byla schválena 19.2.1986 a nabyla účinnosti od 1.1.1987. Nahradila ČSN 12 7040 z 12.6.1987.