Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Vydáno: 01.08.1991
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 13 0072

Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
6.09 €
Označení normy:ČSN 13 0072
Třídící znak:130072
Počet stran:12
Vydáno:01.08.1991
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:32603
DESCRIPTION

ČSN 13 0072

Norma platí pro označování potrubí podle provozní tekutiny ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu, zahajovanou po dni nabytí účinnosti. Není závazná pro rekonstrukce a dostavby. Pro označování plynovodů v budovách platí ČSN 38 6441. Vlastního barevného značení potrubí se týká kap. II.: V tab. č. 1 (k čl. č. 8) je normalizováno barevné značení potrubí podle protékajících látek (např.: hořlavé plyny = hnědá, kyseliny nebo zásady = fialová, hořlavé plyny = žlutý okr apod.) Nápisů, štítků a doplňujících tabulek se týká kap. III.: Doporučuje se používat chemických vzorců, popř. číselně koncentrace apod. (např. NaOH 30 %). Nebezpečnosti dopravovaných tekutin a jejího značení se týká kap. IV.: Doporučuje se užívat znaků 02 až 07 a 19 podle ČSN 01 8012. ČSN 13 0072 byla schválena 27.8.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 13 0072 z 31.7.1968, ČSN 13 0073 z 5.4.1961 a ČSN 13 0074 z 31.7.1968.