Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Vydáno: 01.03.2017
ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-6 ed. 2

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.89 €
Buy including changes
S účinností od 2019-06-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-6 ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN 33 2000-6 ed. 2
Třídící znak:332000
Počet stran:60
Vydáno:01.03.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:501748
DESCRIPTION

ČSN 33 2000-6 ed. 2

Tato norma stanoví požadavky pro výchozí a pravidelnou revizi elektrické instalace. Kapitola 6.4 stanoví požadavky na výchozí revizi prováděnou prohlídkou a zkouškami elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda byly splněny požadavky ostatních částí souboru IEC 60364 a požadavky na provedení zprávy o výsledcích výchozí revize. Výchozí revize se provádí po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace. Kapitola 6.5 stanoví požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace, aby se, pokud je to rozumně možné, rozhodlo, zda instalace a veškeré její součásti jsou z hlediska užití instalace v uspokojivém stavu, a dále stanoví požadavky na provedení zprávy o výsledcích pravidelné revize.