Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 33 4690-2 - Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy
Sponsored link
Vydáno: 01.06.2000
ČSN 33 4690-2 - Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy

ČSN 33 4690-2

Provoz a zkoušení zařízení dálkových ochran elektrizační soustavy - Část 2: Analogové srovnávací systémy

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.84 €
Označení normy:ČSN 33 4690-2
Třídící znak:334690
Počet stran:36
Vydáno:01.06.2000
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:58482
DESCRIPTION

ČSN 33 4690-2

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 543.2 S1:1995, který je převzetím mezinárodní normy IEC 834-2:1993 s modifikacemi. Text mezinárodní normy IEC 834-2:1993 vypracovaný IEC TC 57 Zařízení a soustavy dálkového ovládání elektrických sítí spolu s modifikacemi vypracovanými SR 57 CENELEC byl předložen k formálnímu hlasování a byl přijat CENELEC jako HD 543.2 S1 dne 6.12.1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 834-2:1993 byl schválen CENELEC jako harmonizační dokument se schválenými společnými modifikacemi. Tato část IEC 834 se vztahuje na úzkopásmové a širokopásmové systémy dálkových ochran, přenášející analogové informace o základních veličinách jako fáze nebo fáze a amplituda. Zařízení dálkových ochran mohou pracovat buď samostatně nebo jako nedílná součást jednotky zařízení ochrany nebo telekomunikačního zařízení. Úzkopásmové systémy zahrnují systémy pracující v kmitočtovém pásmu 4 kHz (pro každý směr přenosu). Širokopásmové systémy zahrnují systémy pracující v širším kmitočtovém pásmu než 4 kHz (pro každý směr přenosu). Širokopásmové povelové systémy tato norma neřeší. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Terminologie, oddíl 3 - Charakteristika analogových srovnávacích systémů dálkových ochran, oddíl 4 - Požadavky a oddíl 5 - Metody provozních zkoušek. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN 33 4690-2 byla vydána v červnu 2000.