Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 34 1382 - Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků
Vydáno: 01.01.1989
ČSN 34 1382 - Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

ČSN 34 1382

Zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.38 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 34 1382
Třídící znak:341382
Počet stran:24
Vydáno:01.01.1989
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:32276
DESCRIPTION

ČSN 34 1382

V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5873-87 5873-87. Norma obsahuje v úvodu a v pěti dalších (vyjmenovaných) článcích údaje, které norma RVHP neobsahuje. Tyto doplněné údaje nejsou nijak označeny. Norma platí pro zkoušení elektrostatických vlastností materiálů a výrobků, které jsou určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu a v provozech s nebezpečnými nebo obtěžujícími účinky elektrostatických nábojů. Norma se týká materiálů tuhých, textilních i z plastů, gumových (dopravníkové pásy, hadice, řemeny, pneumatiky, antistatická obuv) podlahovin a práškových materiálů. Jsou normalizovány elektrody, přípravy vzorků ke zkouškám a vlastní provedení zkoušek. Konečně je normalizováno zpracování výsledků a označování. Norma upozorňuje na nutnost respektovat ČSN 33 0380 a ČSN 33 0370, popřípadě jinak zajistit bezpečnost, je-li měření prováděno v prostředí s nebezpečím výbuchu (článek 4.1.2). Dále se upozorňuje na ČSN 33 2030, podle níž se vyhodnocují výsledky. ČSN 34 1382 byla schválena 13.6.1988 a nabyla účinnosti od 1.1.1989. Nahradila ČSN 34 1382 z 31.7.1978. "Změnou 1)-5/1994" se s účinností od 1.6.1994 ruší čl.6.16. Nyní ČSN EN 50O50 (33 2034) z června 1994. "Změnou 2)-1/1995" se s účinností od 1.2.1995 ruší čl.6.10. Nyní ČSN EN 344 (83 2500) a čl.8.2. Nyní Nyní ČSN EN 345 (83 2501), ČSN EN 346 (83 2502), ČSN EN 347 (83 2503) z února 1995.
Změny norem