Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Vydáno: 01.10.2023
ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

ČSN 34 2710

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
34.35 €
Označení normy:ČSN 34 2710
Třídící znak:342710
Počet stran:108
Vydáno:01.10.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:517840
DESCRIPTION

ČSN 34 2710

Tato norma stanoví zásady pro navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systému EPS platné pro: - nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů); - změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů); - změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů); - zajištění provozuschopnosti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS. Stanovení podmínek pro navrhování systému EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení řeší ČSN 73 0875. Norma platí pro: - systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení požární ochrany připojených na výstupy ústředny EPS (např. ovládaná a doplňující požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů - viz 3.27), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (např. ZDP, KTPO, OPPO - viz 3.3); - navrhování objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů) v rozsahu, ve kterém se na ni české technické normy nebo právní předpisy odvolávají. Norma neplatí pro: - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 ed. 2; - autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604.