Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 34 3112 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů
Sponsored link
Vydáno: 01.04.1971

ČSN 34 3112

Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
10.04 €
Označení normy:ČSN 34 3112
Třídící znak:343112
Počet stran:20
Vydáno:01.04.1971
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:2645
DESCRIPTION

ČSN 34 3112

Norma je přidružena ke kmenové ČSN 34 3100 z roku 1987, kterou doplňuje dalšími bezpečnostními předpisy, podrobnými ustanoveními pro obsluhu a práci na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů s napětím do 1 kV, pro projekční, montážní nebo stavební práce na zpětném kolejnicovém vedení tramvají a pro činnost v blízkosti těchto vedení. Norma platí pro zkoušení pracovních prostředků a pro práce na nově budovaných i stávajících vedeních. Norma se nevztahuje na trakční vedení metra. Výjimky povolují orgány dozoru na úseku dopravy. Norma stanoví zvlášť podrobně požadavky pro práce na trakčním vedení, méně podrobně požadavky na obsluhu zařízení trakčního vedení, pro práce na drážním tělese, pro činnosti v blízkosti trakčního vedení a též opatření pro prevenci mechanického úrazu. Za pozornost stojí i příloha 1 s tabelizovanými parametry pro zkoušky ochranných a bezpečnostních pomůcek a nářadí. ČSN 34 3112 byla schválena 16.5.1970 a nabyla účinnosti od 1.4.1971.