Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 34 5101 - Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice
Sponsored link
Vydáno: 01.04.1972

ČSN 34 5101

Elektrotechnické názvosloví. Základní názvosloví v elektrotechnice

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
49.94 €
Označení normy:ČSN 34 5101
Třídící znak:345101
Počet stran:142
Vydáno:01.04.1972
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:2650
DESCRIPTION

ČSN 34 5101

Norma stanoví základní názvy používané v elektrotechnice a jejich definice. Účelem normy je sjednotit a zpřesnit základní názvy používané v elektrotechnice a vysvětlit jejich pojem jednoduchými a výstižnými definicemi. Byla dána přednost jednoduchosti definice před zcela přesným vymezením, nutným pro vědecké účely. Norma česky definuje asi 1 000 pojmů zejména z elektrostatiky, elektrokinetiky, magnetostatiky, elektrodynamiky, elektrických obvodů, elektroenergetiky a dalších. ČSN 34 5101 byla schválena 4.3.1971 a nabyla účinnosti od 1.4.1972. "Změnou a)-12/1987" se s účinností od 1.1.1988 ruší část VI a VII- Nyní ČSN 34 5108 z 28.4.1986. "Změnou 2)-12/1994" se s účinností od 1.10.1994 ruší čl. 821, 1004, 1011, 1014, 1015 a 1016. Nyní ČSN 33 0050-601 z října 1994. Dále se ruší čl. 1005. Nyní ČSN 33 0050-602 z října 1994. Dále se ruší čl. 1017, 1028, 1029 a 1030. Nyní ČSN 33 0050-603 z října 1994. konečně se ruší čl. 1027, 1042, 1043, 1044, 1045, 1048, 1050, 1052, 1056, 1057, 1059 a 1060. Nyní ČSN 33 0050-604 z října 1994. "Změnou 3)-1/1995" se s účinností od 1.2.1995 nahrazuje asi 50 termínů hesly z ČSN IEC 50(151).