Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 36 0459 - Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení
Vydáno: 01.02.2023
ČSN 36 0459 - Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

ČSN 36 0459

Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.48 €
Označení normy:ČSN 36 0459
Třídící znak:360459
Počet stran:20
Vydáno:01.02.2023
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:516634
DESCRIPTION

ČSN 36 0459

Tento dokument stanovuje požadavky na omezení nežádoucích účinků trvalého venkovního elektrického osvětlení na vnější prostředí v následujících aplikačních oblastech osvětlení: - osvětlení pozemních komunikací, - osvětlení venkovních pracovišť, - osvětlení venkovních sportovišť, - architektonické osvětlení, - reklamní osvětlení. Definice a členění pozemních komunikací, venkovních pracovišť a venkovních sportovišť jsou uvedeny v příslušných právních předpisech nebo technických normách. Předmětem tohoto dokumentu je také venkovní osvětlení stavenišť, které nemá trvalý charakter. Pro ostatní venkovní osvětlení (např. u staveb pro bydlení a rekreaci) jsou požadavky této normy doporučující. Tento dokument nestanovuje požadavky na omezení nežádoucích účinků na vnější prostředí u dočasného venkovní osvětlení (např. vánoční dekorační osvětlení, osvětlení krátkodobých kulturních, společenských a sportovních akcí apod.) ani požadavky na parametry svítidel a světlometů u dopravních prostředků v silniční, železniční, letecké a lodní dopravě a u světelných návěstidel v dopravě obecně. Zároveň se požadavky této normy netýkají venkovního osvětlení věznic a osvětlení venkovních pracovišť určených pro práci základních složek integrovaného záchranného systému (IZS).