Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 49 1582 - Dřevěné sloupy
Vydáno: 01.05.1981
ČSN 49 1582 - Dřevěné sloupy

ČSN 49 1582

Dřevěné sloupy

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
6.14 €
Označení normy:ČSN 49 1582
Třídící znak:491582
Počet stran:12
Vydáno:01.05.1981
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:4288
DESCRIPTION

ČSN 49 1582

Norma platí pro výrobu a dodávky dřevěných sloupů impregnovaných, používaných na stožáry sdělovacích a elektrických vedení, chmelnicové konstrukce, příp. na jiné účely, včetně příslušenství sloupů. Za pozornost stojí čl. 12 ve všeobecné části, který obsahuje výčet impregnačních prostředků a v návaznosti na něj čl. 28 o kontrole správnosti impregnace. K normě je připojena kap. VI. Ochrana zdraví při práci, jíž se většinou odkazuje na ČSN 49 0600, ON 49 0811, ČSN 49 0071 a ČSN 65 0201. Navíc se požaduje, aby pro každou práci a pro každý druh impregnačního prostředku byly vypracovány zvláštní vnitropodnikové (bezpečnostní) pokyny a pravidla. ČSN 49 1582 byla schválena 24.6.1980 a nabyla účinnosti od 1.5.1981. Nahradila ČSN 49 1582 z r.1966. "Změnou a)-2/1989" se s účinností od 1.4.1989 doplňuje čl. 12 o kreosotový olej 90. "Změnou b)-12/1989" se s účinností od 1.2.1990 zcela mění text čl. 12 a 28 a provádějí další úpravy textu v několika článcích, zejména v souvislosti se změnou seznamu impregnačních prostředků.