Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 56 0210-5 - Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok
Vydáno: 01.01.1986
ČSN 56 0210-5 - Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok

ČSN 56 0210-5

Metódy skúšania liehovín. Stanovenie neprchavých rozpustných látok

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.38 €
Označení normy:ČSN 56 0210-5
Třídící znak:560210
Počet stran:8
Vydáno:01.01.1986
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:29449
DESCRIPTION

ČSN 56 0210-5

Norma určuje zkušební metody na stanovení neprchavých rozpustných látek: a) gravimetrickou metodou (po odpaření), b) refraktometrickou metodou. Všeobecná ustanovení jsou v části 1 této normy. Principem gravimetrické metody je zvážení odparku po odpaření prchavých látek. Podstata refraktometrické metody je odstranění ethanolu a jiných prchavých látek ze známého objemu lihoviny. Zbytek se odváží a stanoví se v něm refraktometricky hmotnostní zlomek neprchavých látek, který se přepočte na hmotnostní koncentraci neprchavých rozpustných látek v lihovině.Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma se vztahuje k zjišťování některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN 56 0210 byla schválena 11.1.1985 a nabyla účinnosti od 1.1.1986.