Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 56 0210 - Metody zkoušení lihovin
Sponsored link
Vydáno: 01.01.1965
ČSN 56 0210 - Metody zkoušení lihovin

ČSN 56 0210

Metody zkoušení lihovin

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.55 €
Označení normy:ČSN 56 0210
Třídící znak:560210
Počet stran:60
Vydáno:01.01.1965
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:4438
DESCRIPTION

ČSN 56 0210

Tato norma platí pro odebírání vzorků a způsoby zkoušení lihovin, tj. lihových nápojů obsahujících více než 20 obj. % ethanolu pocházejícího z destilace lihově zkvašených cukernatých nebo škrobnatých surovin. Způsob odběru vzorků, podstata normalizovaných metod a postup při provádění normalizovaných zkoušek je (podrobně) popsán. Norma tedy stanovuje postupy pro provádění některých zkoušek (metod) zjišťování a/nebo ověřování znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN 56 0210 byla schválena 22.4.1964 a nabyla účinnosti od 1.1.1965.