Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 56 9152 - Zmrazená růžičková kapusta
Vydáno: 01.09.1998
ČSN 56 9152 - Zmrazená růžičková kapusta

ČSN 56 9152

Zmrazená růžičková kapusta

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.41 €
Označení normy:ČSN 56 9152
Třídící znak:569152
Počet stran:8
Vydáno:01.09.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:52260
DESCRIPTION

ČSN 56 9152

V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 112-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je určena pro zmrazenou růžičkovou kapustu odrůd Brassica oleracea L. var. gemminifera (DC) Schulz podle dále v normě uvedené definice, která je určena k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení, pokud je požadováno. Nevztahuje se na výrobek určený pro další zpracování nebo pro jiné průmyslové účely. Za pozornost stojí kapitola 5 Přísady, která je zcela zpracována v duchu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Konkrétně v čl.5.1 se uvádí, že přísady nejsou povoleny, ale postupuje se podle příslušných předpisů, jimiž se rozumí vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné. Za pozornost dále stojí kapitola 6 - Hygiena, která je rovněž zpracována v duchu zákona č. 110/1997 Sb. Konkrétně v čl.6.1 je uvedeno, že se postupuje podle platných předpisů, jímž je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení. Obdobně pak v kapitole 7 - Značení se požaduje provádět je podle platných předpisů, jimiž se rozumí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny. Norma má ovšem i řadu dalších ustanovení vztahujících se k zajištění zdravotní bezpečnosti, resp. k prevenci nežádoucí kontaminace. Norma např. podrobně specifikuje znaky jakosti (v tom i z hygienického hlediska, tedy např. bez cizích příměsí a prakticky bez písku drtě, bez cizích vůní a příchutí, apod). Norma stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. poukazuje na metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 9152 byla vydána v září 1998.