Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 65 0313 - Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou
Vydáno: 01.06.1992
ČSN 65 0313 - Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

ČSN 65 0313

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.39 €
Označení normy:ČSN 65 0313
Třídící znak:650313
Počet stran:8
Vydáno:01.06.1992
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:29917
DESCRIPTION

ČSN 65 0313

Definice: Hodnota pH je záporná hodnota dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů v roztoku. Podstata zkoušky: Stanovení pH roztoku spočívá v měření elektromotorického napětí galvanického článku tvořeného indikační a referentní elektrodou v prostředí vodného roztoku vzorku při stanovené teplotě. Normalizovaná metoda je podrobně popsána. V příloze je upozornění na rušivé vlivy, chybí upozornění, že při provádění zkoušek je třeba dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. ČSN 65 0313 byla schválena 7.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992.