Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 72 1762 - Mastek. Chemické a fyzikální rozbory
Vydáno: 01.01.1992
ČSN 72 1762 - Mastek. Chemické a fyzikální rozbory

ČSN 72 1762

Mastek. Chemické a fyzikální rozbory

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
13.05 €
Označení normy:ČSN 72 1762
Třídící znak:721762
Počet stran:36
Vydáno:01.01.1992
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:30832
DESCRIPTION

ČSN 72 1762

Norma určuje metody pro chemické a fyzikální rozbory všech druhů těžených a upravovaných mastků podle ČSN 72 1761. Při provádění zkoušek uváděných v této normě platí čl. 1 až 16 a čl.19 a 20 v ČSN 72 0100 z roku 1983. Pro druhy zkoušek, zkušební postupy a vyhodnocení platí tab.1. Je normalizováno celkem 28 zkoušek, většinou k stanovení vlastností a jednotlivých složek mastku a dále oxidů kovů (z hygienicky závažnějších např. Mn, Cu, Pb, Cd, As). Zkušební metody jsou v normě podrobně popsány. V normě není odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. Uvedená norma je pouze citována mezi dalšími souvisícími normami v Dodatku. ČSN 72 1762 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.1.1992. Nahradila spolu s novou ČSN 72 1761 starší ČSN 72 1761 z 10 10.1962.