Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 72 7221-3 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Vydáno: 01.03.2011
ČSN 72 7221-3 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

ČSN 72 7221-3

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.43 €
Označení normy:ČSN 72 7221-3
Třídící znak:727221
Počet stran:24
Vydáno:01.03.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87455
DESCRIPTION

ČSN 72 7221-3

Tato norma stanovuje minimální/maximální požadované hodnoty vlastností průmyslově vyráběných tepelně izolačních výrobků z XPS podle ČSN EN 13164 formou tříd, úrovní nebo mezních hodnot, popř. stanoví požadavky na deklaraci vlastností. Platí pro potřeby navrhování a provádění staveb, pro obvyklé typy konstrukcí a kategorie použití podle ČSN 72 7221-1. Tato norma může být použita přiměřeně i pro další druhy tepelně izolačních výrobků z XPS pro tepelnou izolaci budov, na které se nevztahuje ČSN EN 13164.