Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Vydáno: 01.09.2023
ČSN 73 0802 ed. 2 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0802 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
42.51 €
Buy including changes
S účinností od 2024-01-01 se nahrazuje ČSN 73 0802 z května 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN 73 0802 ed. 2
Harmonizace:Norma není harmonizována
Třídící znak:730802
Počet stran:126
Vydáno:01.09.2023
Katalogové číslo:517952
DESCRIPTION

ČSN 73 0802 ed. 2

ČSN 73 0802 ed.2 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají. Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.
Související produkty