Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
Vydáno: 01.08.2016
ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

ČSN 73 4400

Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.40 €
Označení normy:ČSN 73 4400
Třídící znak:734400
Počet stran:44
Vydáno:01.08.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:500669
DESCRIPTION

ČSN 73 4400

Tato norma upravuje zásady a návrhy pro snižování rizika kriminality, obavy z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet. Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Tuto normu lze využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí. Tato norma se nevztahuje na budovy vysokých škol. Je možné ji však využít jako metodický návod pro prevenci kriminality a řízení rizik, včetně zajištění úrovně a rozsahu fyzické ochrany i v těchto objektech.