Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 73 6670 - Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
Vydáno: 01.12.1994
ČSN 73 6670 - Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

ČSN 73 6670

Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.48 €
Označení normy:ČSN 73 6670
Třídící znak:736670
Počet stran:8
Vydáno:01.12.1994
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:17136
DESCRIPTION

ČSN 73 6670

Norma platí pro zkoušení tlakových potrubních systémů a jejich prvků určených pro neagresivní kapalná média, především vodu a její směsi, určená k zabudování do staveb, a to bez ohledu na jejich materiál, způsoby jejich montáže a spojování. Stanoví metodu zkoušení, přípravy zkušebních vzorků a jejich výběr. Určuje zásady stanovení parametrů zkoušení. Neplatí pro potrubní systémy určené pro vedení kapalin o teplotě nižší než 0 °C. Předmět normy dokreslují tyto definice: Čl.2.2 Pracovní přetlak: Předepsaný nebo smluvený přetlak provozní kapaliny, který se má při provozu v potrubním systému udržovat. Označuje se pp a uvádí se v MPa. Čl.2.4 Nejvyšší pracovní přetlak: Největší hodnota pracovního přetlaku, při které lze potrubní systém z daného materiálu a při dané teplotě trvale provozovat. Označuje se pp max a uvádí se v MPa. Čl.2. 6 Zkušební přetlak: Přetlak zkušební kapaliny, kterým se zkouší potrubní systém nebo jeho prvky. Označuje se pz a uvádí se v MPa. V poměrně členité normě (celkem 8 článků) stojí za pozornost čl.3.1, kde se uvádí: "Potrubní systém nebo potrubní prvek musí prokázat těsnost proti úniku zkušební kapaliny do vnějšího prostředí po celou dobu zkoušky." ČSN 73 6670 byla vydána v prosinci 1994.