Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 2130 - Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2012

ČSN 75 2130

Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
10.04 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN 75 2130
Třídící znak:752130
Počet stran:20
Vydáno:01.02.2012
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:90009
DESCRIPTION

ČSN 75 2130

Tato norma stanoví zásady pro navrhování křížení a souběhů vodních toků, nádrží, jejich hrází a inundačních území s dráhami a pozemními komunikacemi, nadzemními a podzemními vedeními všeho druhu, s kanály a jinými vodními toky. Norma platí i pro navrhování rekonstrukcí uvedených křížení a souběhů a stanoví požadavky zejména z hlediska ochrany vodohospodářských zájmů na vodním toku.
Změny norem
Česky Hardcopy
In stock
1.47 €