Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
Vydáno: 01.02.2024
ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6101

Stokové sítě a kanalizační přípojky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.36 €
Označení normy:ČSN 75 6101
Třídící znak:756101
Počet stran:44
Vydáno:01.02.2024
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:518673
DESCRIPTION

ČSN 75 6101

Tato norma stanovuje podmínky pro navrhování, posuzování, provádění a sanaci gravitačních stokových sítí a kanalizačních přípojek, včetně objektů na nich, v souladu s ČSN EN 752, ČSN EN 16933-1, ČSN EN 16933-2, ČSN EN 1610, ČSN EN 476, ČSN EN 13380 a ČSN EN 14457 s platností pro města, obce, sídliště, rozptýlenou zástavbu, dopravní stavby a jiné objekty, pokud tak není stanoveno jinými normami. Pro tlakovou a podtlakovou stokovou síť platí v souladu s ČSN EN 16932 (soubor) pouze jednotlivá ustanovení této normy, u nichž je to výslovně uvedeno. Tato norma platí především pro kanalizaci pro veřejnou potřebu a odvodnění veřejných komunikací. Pro gravitační systémy vnitřní kanalizace platí ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN EN 752, ČSN EN 16933-1 a ČSN 75 6760. Potrubí vnitřní kanalizace o jmenovité světlosti DN/ID 250 (DN/OD 250) a větší (pokud je taková jmenovitá světlost nutná) nacházející se vně budov se technicky řeší jako stoková síť podle této normy, ale při ploše nemovitosti do 200 ha se dimenzují podle ČSN 75 6760 a ČSN EN 16933-2. Potrubí gravitační vnitřní kanalizace o jmenovité světlosti DN/ID 200 (DN/OD 200) a menší, kromě kanalizačních přípojek, se technicky řeší a dimenzují podle ČSN 75 6760. Vymezení pojmů stoková síť, kanalizační přípojka, vnitřní kanalizace a rozsah platnosti ČSN EN 752, ČSN EN 16933-1, ČSN EN 16933-2, ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6760 znázorňuje obrázek 1 (podrobněji viz ČSN 75 6760).